تفاوت کلیدی بین آزمایش چند متغیره و آزمایش A/B

به نظر می رسد هیچ پایانی برای آنچه می توانید در بازاریابی خود آزمایش کنید وجود ندارد – نرخ تبدیل ، ارائه مکان ، و حتی کدام عناوین عملکرد بهتری دارند.

همچنین نوع آزمایشی که می توانید انجام دهید پایان ندارد ، اما دو بازیکن در مرحله اصلی قرار می گیرند: A/B و آزمایش چند متغیره. آیا تفاوت زیادی بین آنها وجود دارد؟ و آیا نتایج اشتباه من انتخاب می شود؟

بارگیری رایگان: راهنمای تست و کیت A/B

بله ، تفاوت وجود دارد و بله ، نتایج شما تحت تأثیر قرار می گیرد. هر چند نترسیدن ؛ در این پست ، ما قصد داریم تفاوت بین تست های A/B و آزمون های چند متغیره را تجزیه کنیم و دقیقاً زمان استفاده از هر کدام را به شما خواهیم گفت ، بنابراین آزمایشات شما بدون مشکل اجرا می شود و بازاریابی ورودی شما می تواند از عملکرد بسیار خوب به شگفت انگیز خوب برسد.

تفاوت مهم این است که آزمایش A/B بر دو متغیر متمرکز است ، در حالی که چند متغیره 2+ متغیر است. از آنجا که تفاوت بین هر دو آزمون را می توان از نظر بصری مشاهده کرد ، بیایید به یک مثال بپردازیم.

نمونه آزمایش چند متغیره در مقابل A/B

آزمایش چند متغیره در مقابل تست a/b

در تصویر بالا ، آزمون A/B به سادگی دو نسخه متفاوت از یک با تغییرات جزئی است ، در حالی که آزمون چند متغیره چندین عنصر مختلف صفحه (متغیرها) را در موقعیت های مختلف صفحه بررسی می کند.

با توجه به تفاوت آنها ، بیایید در مورد هر یک و زمان استفاده از هر آزمون در بازاریابی خود بیشتر بدانیم.

آزمون A/B چیست؟

هنگام انجام آزمایش A/B ، دو نسخه مختلف از یک صفحه وب ایجاد می کنید و ترافیک را به طور مساوی تقسیم می کنید تا ببینید کدام یک عملکرد بهتری دارد. تصویر زیر نمونه ای از آزمون A/B است.

تست a/b

آزمایش A/B اغلب با دو متغیر متفاوت انجام می شود ، اما تست های A/B/C وجود دارد که آزمایش می کند سه نسخه های مختلف صفحه وب ، یک آزمون A/B/C/D که تست می کند چهار نسخه های مختلف صفحه وب ، و خوب ، تصویر را دریافت می کنید. در یک آزمون A/B ، می توانید هر متغیری را که می خواهید از صفحه ای به صفحه دیگر تغییر دهید ، و این بهترین روش آزمایشی برای ایجاد دو صفحه مختلف برای آزمون شما است.

زمان استفاده از تست A/B

هنگامی که می خواهید دو طرح خاص را در برابر یکدیگر آزمایش کنید و می خواهید نتایج معنی داری سریع داشته باشید ، از تست A/B استفاده کنید. این روش صحیح است که اگر تعداد زیادی ترافیک به سایت خود ندارید را انتخاب کنید زیرا فقط دو متغیر را آزمایش می کنید ، بنابراین داده های قابل توجهی مورد نیاز نیست.

مزایا و محدودیت های تست A/B

مزایای تست a/b محدودیت های آزمایش a/b
متغیرهای کمتری وجود دارد بنابراین ردیابی داده ها آسان تر است و می توانید درک درستی از کارکردن و عدم کارکرد داشته باشید. تمرکز بر دو متغیر واحد است ، بنابراین نتایج آزمایش بسیار متمرکز هستند و قابل تعمیم نیستند.
می توانید به سرعت به نتایج برسید

هنگامی که یک آزمایش چند متغیره را انجام می دهید ، شما به سادگی نسخه متفاوتی از یک صفحه وب را مانند آزمایش A/B آزمایش نمی کنید. با این فرایند ، به ایده ای خواهید رسید که کدام عناصر در صفحه بیشترین نقش را در دستیابی به هدف صفحه ایفا می کنند.

آزمون چند متغیره پیچیده تر است و برای موارد بیشتر مناسب است تسترهای بازاریابی پیشرفته، زیرا چندین متغیر و نحوه تعامل آنها با یکدیگر را آزمایش می کند و ترکیبات بسیار بیشتری را برای بازدیدکنندگان سایت به ارمغان می آورد.

زمان استفاده از آزمون چند متغیره

فقط در صورت داشتن حجم قابل توجهی از ترافیک وب سایت ، از آزمون چند متغیره استفاده کنید. اگر از ترافیک زیادی در سایت برخوردار هستید ، مورد زیر در صورتی است که صفحاتی دارید که دارای چندین عنصر مختلف هستند و می خواهید بفهمید اگر تغییرات قابل توجهی در ویژگی های صفحه ایجاد کنید ، مانند محل قرارگیری آنها ، چه اتفاقی می افتد.

مزایا و محدودیت های آزمون چند متغیره

مزایای آزمایش چند متغیره محدودیت های آزمایش چند متغیره
به شما کمک می کند تا صفحات سایت را دوباره طراحی کنید تا بیشترین تأثیر را داشته باشد. به ترافیک قابل توجهی در سایت نیاز دارد زیرا برای آزمایش دقیق همه متغیرها به داده های کافی احتیاج دارید و همه مشاغل این ترافیک را ندارند.
نتایج قابل توجه است زیرا آزمایش چند متغیره به ترافیک قابل توجهی از وب سایت نیاز دارد. یک فرآیند بازاریابی نسبتاً پیشرفته و درگیر است.
می توانید نتایج را برآورد کنید زیرا متغیرهای متعددی در حال آزمایش هستند و نقاط قابل توجهی از داده ها دارید.

این یک مفهوم پیچیده است و یک تصویر معمولاً به روشن شدن ایده های پیچیده کمک می کند. تصویر زیر نمونه ای از یک آزمون چند متغیره است.

آزمایش چند متغیره

فقط به یاد داشته باشید که برای انجام آزمایشات چند متغیره و A/B نتایج معنی دار ، کافی نیست که ترافیک سایت به طور کلی وجود داشته باشد – صفحاتی که آزمایش می کنید نیز باید ترافیک قابل توجهی دریافت کنند! بنابراین اطمینان حاصل کنید که صفحاتی را انتخاب کرده اید که افراد می توانند پیدا کنند و مرتباً از آنها دیدن می کنند تا آزمایش شما داده هایی را برای تجزیه و تحلیل ارائه دهد.

کیت تست نهایی A/B