آخرین اخبار «سالن عقد

همین تالار عقد ها مهم قابلیت و امکان سقف متحرک و وسایل گرامایشی و سرمایشی فضای مناسبی برای مراسم عقد مهیا کرده اند. به گزارش افکارنیوز، گزارشها حاکی از این است که علیرغم شیوع گسترده ویروس کرونا و اوج گرفتن آمار فوتیها و همچنین تعطیلی یکسری ماهه تالارها به عامل بسط این ویروس، بعضی از محضرهای ثبت ازدواج در یک فضای نسبتاً ریز و مسقف، ضمن برگزاری خطبۀ عقد، سور و سات پذیرایی دهها میهمان را نیز مهیا میکنند. به گزارش ایسنا، گزارشها حاکی از این میباشد که علیرغم شیوع گسترده ویروس کرونا و اوج گرفتن آمار فوتیها و همینطور تعطیلی چند ماهه تالارها به برهان بسط همین ویروس، برخی از محضرهای تصویب ازدواج در یک فضای تقریبا ریز و مسقف، ضمن برگزاری خطبۀ عقد، سور و سات پذیرایی دهها میهمان را نیز مهیا میکنند. دفترها تصویب ازدواج و طلاق من جمله مشاغلی میباشند که تحتتأثیر کرونا حال و روز خوبی ندارند. از این رو در چند روز پیشین ایسنا اصلی تکثیر گزارشی ضمن ابلاغ وضعیت موجود، علت برگزاری چنین مراسمی را از دفترها ازدواج جویا شد؛ گزارشی که کلیدی واکنش کانون سردفتران ازدواج و طلاق مبنی بر غیر رسمی بودن این مجموعهها و جعل عنوان سردفتران در جهت مشروع جلوه دادن فعالیتشان سالن عقد گنبد مواجه شد. دفترداران میگویند در 10ماه پیشین مراجعینشان و به تبع آن درآمدشان بهشدت قلیل شده و اهمیت وجود تعرفههای پایین ثبت، از پس هزینههایشان برنمیآیند. دست کم از یک هفته قبل لباسی که می خواهید در شب مراسم بپوشید را مهیا کنید تا روز مراسم اصلی ایراد مواجه نشوید. گزینش یک دفتر کار ازدواج شیک و لوکس که یاداوری آن برای سالها احساسات خوب و خوشگل به همراه داشته باشد، یکی از دغدغه عروس و دامادی میباشد که ازمرحله تعیین در در مراسم خواستگاری گذر کرده اند و فراهم آغاز زندگی مشترک و عاشقانه خود هستند. هر عروس و دامادی سلیقهای خاص در تعیین سفره عقد خود دارند، برخی سفرههای کلاسیک و سنتی را ترجیح می‌دهند و بعضا دیگر سفرههای مدرن. نیز حالا سالن های عقد اکثری در ایران شکل گرفته اند كه هر كدام مهم مزیت های مربوط به خود می باشند. در کشور‌ایران تالار عقد وی آی پی هم وجود دارد که تقریبا هزینه دریافتی آن ها بسیار بسیار خواهد بود اما از لحاظ کیفیتی نیز در سطح بالایی قرار دارند. مراسم عقد و ازدواج در ایران به مدت زمان زرتشتیان گشوده می گردد .