آموزش کامل و حرفه ای بازی مافیا + تاریخچه و نکات

درصورتیکه بوسیله ساقی در شب مست شود کلمه ایی که انتخاب کرده میباشد بر روی خودش ست میشود. چنانچه نفر اولیه قدرتی در فاز شب داشته باشد، قدرتش بر بر روی نفر دوم اعمال میشود؛ به عنوان نمونه چنانچه نفر نخستین اسنایپر باشد، نفر دوم اسنایپ میشود؛ در صورتی که نفر اول دکتر باشد، نفر دوم سیو میشود؛ درصورتیکه نفر اولیه ساقی باشد، نفر دوم مست میشود؛ اگر نفر نخستین گادفادر باشد، نفر دوم مهم تیر مافیا کشته میشود؛ چنانچه نفر اولیه ناتاشا باشد، نفر دوم بی صدا میخورد؛ البته اگر نفر اولیه کارآگاه باشد، دزد دستگیر و کشته میشود. به تیتر نمونه اکثر وقت ها بازیها برای آغاز به جمعی بیش از 4 نفر احتیاج دارند. او‌لین نشر دهنده همین تیتر نیز Gathering of Developers بود. جو که اوضاع و احوال خوبی به نیز زده یک عمل بر خلاف به ویتو سفارش می دهد. را می شناسد. و به همین ادله تعدادی گام از تمامی مدام جلوتر است. در شب کلیه بازیکنان چشمانشان را می بیندند بازی مافیا طنز . در شب دوم مجدد همگی ی اشخاص چشمانشان را می بنند و راوی مافیا را بیدار می کند تا به چه کسی شلیک کنند. در لحظه ورود به همین شهر ویتو پیش خویش می گوید این خوشگل ترین چیزی میباشد که تا به حال دیده ام، البته پاره ای نمی گذرد که رویای امریکایی آنها به یک کابوس تبدیل می شود. تمامی می گویند امریکا شهر فرصت ها و رویاها است، شهری که می قدرت یک شبه ره صد سال را رفت و پول دار شد. همین پول دوچندان وسوسه ی بخش اعظمی به جهت او می آورد البته ویتو به این راحتی تسلیم نمی شود. همین بازی گروهی مهم تشکیل گروه های ریز 5 نفری قابل انجام هست ولی غالبا در همین بازی 10 نفر تا 13 نفر کمپانی می کنند. اگر در فاز شب، اسنایپر و مافیا هر دو یک نفر را بکشند و پزشک معالج نیز بر روی همان شخص متمرکز باشد به‌این رخ شخص کشته می شود. پزشک یک عدد از مهره های حیاتی بازی در مجموعه شهروندان است، او قابلیت ویژه ای دارد که در طول شب میتواند اهمیت حدس صحیح جان یکی از از شرکت‌ کنندگان را نجات دهد و در طول بازی هم یکبار می تواند مجدد به بازی برگردد (جان خودش را نجات دهد). برف به زیبایی می بارد و موسیقی معروف Dean Martin دارای اسم Let it Snow واقعا به جو بازی امداد می کند. ویتو در ارتفاع پیکار گلوله می خورد و برای یک ماه استراحت به شهر خویش به این معنی که Empire Bay گشوده می گردد. کشتی حامل مهاجرین کسانی را حمل می کند که اهمیت چشمانی لبریز از امید و آرزو به بزرگی Empire Bay نگاه می کنند. همین بازی از داستانی خطی برخوردار بود ولی علیرغم همین خطی بودن، المانهایی داشت که آن را به دنیای فرانچایز دیگری نزدیک میکرد؛ فرانچایزی به اسم GTA که هواداران بخش اعظمی را به خویش جذب کرد. یکی به سمت زندگی معنوی و دیگری به سمت زندگی دنیوی باز می شود. هر کس ویتو را می بینید به او به تیتر سرباز امریکا احترام می گذارد و همه ی مجاور ها به وی افتخار می کنند. پدر او از زندگی معمولی در سیسیل خسته شده و سخن های زیادی راجع به امریکا می شنود. به این شکل که شب قبل از بیدار شدن مافیا گاد او را بیدار می کند، نقشی که خارج رفته را به او می گوید و از او میخواهد فعالیت خویش را آغاز کند. در لیست تحت همه تدریس نقش های بازی مافیا قرار دیتا شده که لیست نسبتا کاملی هست ولی نقش های مافیا خیلی عمده از این لیست است که ما همت داریم روز به روز تدریس را کامل تر کنیم. از طرفی مثل گورکن عمل می‌کند و از طرفی دیگه نقش ها را تصاحب می کند. در همین اپ، عضو می تواند دوستان خوب خویش را دعوت کند، اساسی آن ها مصاحبه کند، تیم تشکیل دهد و یا این که به اتاق های بازی همین اپلیکیشن ملحق شود. راز بقای انسان در سازگاری او مهم گوشه و کنار پیرامون است. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها فراوان اکثر در مورد بازی مافیا ایجاد کدام مملکت است لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.