از وضعیت گوشهایتان خجالت نکشید، گوش برجسته درمان شد – همشهری آنلاین

کسانی که گوش های پررنگ ای دارند. بهترین و فقط طرز معالجه گوش پررنگ در بزرگسالان، جراحی گوش پر رنگ است. راهبرد غذایی خاصی برای دوران نقاهت جراحی گوش ، مورد نیاز وجود ندارد ؛ صرفا به بیماران پیشنهاد می شود در این دوران ، از مصرف مواد غذایی سفت که نیاز به جویدن طولانی مدت دارا‌هستند ، دوری نمایند ؛ چرا که حرکات فک می تواند سبب به وارد شدن فشار به گوش ها شده و در نهایت ، سبب ساز بروز درد و تورم شود. عمل جراحی بنا ساختار گوش یک مدل از اتوپلاستی هست که برای تصحیح ظواهر نامناسب یا این که آسیبهای وارد شده به گوش مورد به کارگیری قرار میگیرد. این عمل باعث بازیابی ظواهر طبیعی فرد می‌گردد . معمولاً اکثری از تکنیکهای متفاوت و متنوع به جهت تمام نمودن فرایند تجدید گوش در طول کار جراحی اتوپلاستی به کارگیری میشود. • تکنیکهای کوچک کردن غضروف، به جهت تغییر و تحول حالت قرارگیری و ظاهر گوش از بخیه استفاده میکنند. • تکنیکهای اسکورینگ غضروف دربرگیرنده تولید برشهای موردنیاز در غضروف به جهت تغییر تحول ظاهر، بیش تر کردن، یا این که حذف بافت گوش هستند. در صورتی که یک بیمار حیاتی برآمدگی گوش باشد، از عمل جراحی بازسازی گوش به جهت تغییر و تحول موقعیت قرارگیری آن و نزدیک کردن محل گوش به اطراف سر به کار گیری میشود. به جهت شروع عمل جراحی بنا گوش، جراح یک برش پشت گوش به جهت دسترسی به غضروف گوش تولید میکند. درنهایت، در رخ نیاز، حالت قرار گرفتن گوش به سر نزدیکتر و شکاف ایجادشده کلیدی بخیههای مطلوب بسته میشود. کار جراحی اتوپلاستی دو طرفه یک کار جراحی بنا و تغییر صورت گوش هست که بر بر روی هر دو گوش مریض انجام میشود. جراح این بخیهها را به توجه به جهت رخ دادن به خطوط کانتور غضروف و عقب کشیدن گوش انجام میدهد. تکنیکهای ترکیبی استفاده شده در این موقعیت به جراح امداد می نماید تا ظواهر ایدهآل و حالت مطلوب را به جهت گوشهای مریض ایجاد کند. اما به جهت این که جراحی به جهت شما نتیجه های برد آمیز و مستمر را به ارمغان بیاورد ، واجب است از یک جراح ماهر و باتجربه هزینه ی فعالیت گوش برجسته یاری بگیرید. پس از چند هفته با کمتر کبودی و بهبود زخمهای جراحی، نتیجه های قابل تماشا میباشند. عمل جراحی کمتر اندازه گوش می تواند تقارن و توازن را برای صورت و گوشهای شما به همپا آورد و معمولا نتیجه های حاصل از آن اساسی استعمال از تکنیکهای مرمت گوش تمام میشود. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها فراوان بیشتر در گزینه چسب به جهت گوش های برجسته لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.