استخدام: آخرین فرصت های شغلی (بهمن 1400)

در سال های اخیر مهم هماهنگی و پیگیریهای انجام شده بوسیله سازمان بهزیستی و پیگیریهای مکرر سازمان اداری و استخدامی کشور خوشبختانه در صددرصد مجوزهای صادر شده به جهت استخدام در سازمانهای دولتی سهمیه سهدرصد استخدام معلولان حیث شده است. محمدرضا شهبازی، مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی مرزو بوم از نحوه اجرای این قانون و بعضی موانع موجود چنین میگوید: براساس ماده ۱۵ ضابطه حمایت از دستمزد معلولین کلیه دستگاههای دولتی، عمومی و همگی سازمانها، مؤسسات، شرکتها، نهادهای انقلابی، شهرداریها و بانکها که از میزان دارایی مدنی به کار گیری می نمایند میبایست سهدرصد از مجوزهای استخدام خویش را به افراد اساسی معلولیت اختصاص دهند. ولی به باور کارشناسان، این امر ناشی از ضعف ضابطه وجود ندارد بلکه خلل به نحوه اجرای آن به وسیله بعضی نهادها، دستگاهها و مؤسسات بازمیگردد. البته شواهد و نارضایتی بعضی مسئولین و همچنین اشخاص اهمیت معلولیت نشان می‌دهد این قانون نتوانسته آنگونه که می بایست مشکل اشتغال معلولین را کاهش دهد. تصویب قانون اختصاص سهدرصد سهمیه اشتغال سازمانها و نهادهای مدنی به معلولان، روح تازهای در کالبد اشتغال معلولین دمید بهطوری که بخش اعظمی گمان میکردند مشکل استخدامی معلولین در شغل ها رسمی و دولتی با ثبت این ضابطه برطرف خواهد شد. ۱ – یقین به آئین مبین اسلام و التزام عملی به ضابطه حیاتی جمهوری اسلامی کشور‌ایران و اورجینال مترقی ولایت مطلقه فقیه. به گزارش اسپوتنیک، در‌پی گفتگو پزشک معالج سید ابوالقاسم موسوی، مدیر بیمارستان فوق تخصصی دیده پزشکی نگاه و شهابالدین عزیزی خادم، مدیریت فدراسیون فوتبال، زهره کودایی دروازهبان تیم ملی فوتبال بانوان به استخدام بیمارستان نگاه در آمد و از همین پس جزو کارمندان ارتباط ها عمومی بیمارستان نگاه خواهد بود.زهره کودایی سنگربان مجموعه ملی فوتبال بانوان ایران متولد سال ۱۳۶۸ در استان خوزستان هست که اهمیت گرفتن دو پنالتی در بازی برعلیه اردن در مرحله مقدماتی لیوان ملتها نقش فراوان مهمی در صعود تاریخی ایران برای اولیه بار به جام ملتها ایفا کرد و در اولین بازی این به دور از رقابتها علیه هند صاحبخانه نیز اساسی یک واکنش فوقالعاده مانع از گلزنی حریف و در نهایت سبب ساز کسب یک امتیاز کلیدی برای تیم ملی بانوان کشور ایران شد.کاربران در شبکههای اجتماعی نسبت به این خبر واکنشهای مختلفی نشان میدهند. روزنامه جمهوری اسلامی ایران نوشت: همواره نصیب اکثر منابع مرزوبوم صرف توسعه مشاغل موجود در جامعه یا این که ساخت مشاغل جدید می‌شود تا به واسطه کمتر بیکاری، وضع و اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور آگهی استخدام صرافی بهبود پیدا کند. اشخاص کلیدی معلولیت نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند و تولید شغل و مهیا کردن موقعیت دستیابی آنان به مشاغل متعدد در راستای خودکفایی و استقلال همین مجموعه از جامعه از اولویتهای دولتمران به شمار میآید. از سوی دیگر داشتن شغل و گذران زندگی اهمیت کسب درآمد مکفی، از حقوق تک تک شهروندان یک جامعه محسوب میشود. پیدا کردن شغل و استخدام از شرایط سنتی و کهن بیرون شده و امروزه به جهت اینکه بتوانید بهتر از دیگر متقاضیان شغلی فعالیت کنید، نخست بایستی خیلی هدفمند فرایند کاریابی را انجام دهید، آن‌گاه بایستی بتوانید از فناوری و تکنولوژی روز امداد بگیرید. درصورتیکه شما هر جور سوالی در ارتباط اهمیت کجا و طریق استعمال از آگهی استخدام صندوقدار دارید، می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.