انواع عایق الکتریکی – 6 عامل موثر بر عملکرد + طول عمر – تندیس کابل

آنیلین ، رزین های آلکیدی ، وارنیش ها و نخ های کتان ، اکریلیک ، نایلون ، پلی استرن ، ملامین و… گونه دیگری از هموپلیمر نایلون ۶۶ در بازار عرضه می‌شود که مهم داشتن گرانروی بالا، به جهت روند تزریقی، قابلیت و امکان تهیه قطعات کلفت و حجیم را آماده آورده است. دستگاه آزمون عایق ایجاد كارخانجات Megger انگلستان دستگاهی قابل حمل می باشد كه بصورت آنالوگ و دیجیتال وجود دارااست و می تواند مقاومت عایق را بصورت مستقیم به اهم، مگا اهم، گیگا اهم و یا ترااهم سوای درنظرگرفتن ولتاژ آزمون انتخابی، خواندن كند. بیرینگ های عایق جریان الکتریکی همین کمپانی بصورت هر دو جور بلبرینگی و غلطکی سیلندریکال ارایه میشوند. بیرینگ های غلطکی سیلندریکال عایق جریان الکتریکی همین شرکت جهت سر محورهایی به قطر 70 تا 150 میلیمتر عرضه میگردند. بلبرینگ های عایق جریان الکتریکی این شرکت به جهت سر محورهایی به قطر 70 تا 150 میلیمتر رضه میگردند. همین استانداردهای مواد عایق الکتریکی به تولیدکنندگان، به ویژه اشخاصی که در صنعت نصفه هادی هستند، اجازه می دهد تا چنین مواد و تجهیزات را گزینه تحلیل و چک قرار دهند تا از صلاحیت آنان برای استفاده ایمن اطمینان حاصل شود. همین مواد در تجهیزات الکتریکی همچون عایقها یا عایقبندی بهکار میروند. امروزه گونه های عایقهای الکتریکی که درصنعت به عمل برده میگردند رو به ارتقا و پیشرفت میباشد علاوه بر این کاربرد عایقها در ساخت ژنراتورها، موتورها ،ترانسفورماتورها ، برقگیرها، خازنها، کابلها، کلیدهای فشار قوی، و بقیه تجهیزات فشار قوی مضاعف گسترده است. از جمله در زمینه عایقهای الکتریکی ماده مضاعف مهم ارزشی بهشمار میرود. میکا یکی از بهترین و مناسبترین عایقهای الکتریکی به شمار ساخت عایق الکتریکی میرود. بعضی مواد همچون شیشه، برگه یا پلی تترافلوئورواتیلن، عایقهای الکتریکی زیاد مهربانی هستند. کلیدی توجه به ترقی روز افزون صنعت های در کشور، نیاز به سرمایهگذاریهای درخور در بخش تامین قطعات و اسباب نخستین و جانبی صنایع، اصلی تکیه بر مهارت و دانش فنی متخصصین داخلی وجود دارد، تا سیر صعودی واردات بیرویه محصولات بیکیفیت خارجی و خروج ارز از مرزو بوم مهار، و به معنای واقعی کلمه و واژه در مسیر “خودکفایی” سرزمین در برخی صنایع، گام برداشته شود. بعضی مواد همچون شیشه، کاغذ یا پلیتترا فلوئورو اتیلن، عایقهای الکتریکی دوچندان خوبی هستند. پلیتترا فلوئورو اتیلن پلیمری ترموپلاستیک حیاتی وزن ملکولی فراوان بالاست، که اتمهای فلوئور و کربن آن اهمیت پیوندهای زیاد محکم بهیکدیگر متصل میباشند. این مولکول سخت حساس اسم تجاری تفلون و نشانه اختصاریP.T.F.E ، با دقت به خواص پلاستیکی زیاد فراوان آن، مانند مقاومت در حرارت بالا، مقاومت در علیه عامل ها شیمیائی، حلالها و در برابر چسبندگی، خاصیت دیالکتریک بالا و غیر سمی بودن، اهمیت کاربردهای گستردهای میباشد. البته در عمل هیچ عایقی ایدهال نمیباشد و از همین رو همواره مقداری جریان از عایق عبور میکند اگر چه مقدار همین جریان زیاد قلیل است.