بسته تغییرات شرکت تیونینگ منصوری برای خودروی لوکس آئودی RS۷

بطور کل در در بین بقیه اجزای یک خودرو کـه می توانند مشمول بحث تیونینگ شوند، می توان بـه مواقعی مثل افزایش یافتن سیستم صوتی خودرو، تغییر و تحول در طراحی داخلی خودرو، ساخت دگرگونی در سیستم تعلیق ماشین و دگرگون نمودن صورت و شمایل اجزایی مانند بدنه و تایرهای ماشین اشاره کرد. در مرحله سپس قسمت های متصل شده را روی بدنه اعمال می کنیم. نهایی مرحله تعمیر المنت بالای کوره رادیاتور خواهد بود. همین کار اگر به وسیله متخصص و بدون نقص انجام شود علاوه بر این که مشکلی -چه در دعوا فنی و چه در بحث افت قیمت- به وجود نمی آورد، بلکه فراوان پسندیده خیس و تیونینگ چری تیگو 5 زیباتر خواهد بود. البته گهگاه بعضا اشخاص به عامل ضربه خوردن سقف و مشکلات اینچنینی مبادرت به این کار میکنند. اینها و البته عارضه ها دیگر، شرکت های خودروساز را از تقویت بیش از حد موتورهای ساخت خود بازمیدارد ضمن آنکه این خودروها تیراژ ساخت پایینی دارا هستند و گهگاه اقدام به جهت ایجاد آنها به جهت شرکت های خودروساز کلیدی توجه به جایگاه برند قیمت سرمایهگذاری ندارد. معمولا اگزوز و تعداد و میزان آن، به نوعی به اقتدار موتور و قدرت آن ربط داده می شود و می دانیم که ماشینهای فن ای در هر دو سمت چپ و راست عقب خود اگزوز دارا هستند و در مواردی ممکن هست تعداد تمام سر اگزوزها در هر طرف به سه یا چهار سر اگزوز هم برسد. نخست سپر استاندارد را جدا کرده و بدنه زیر آن را تمیز می کنیم. در حالی که او بنا را نگه می دارد، می بایست سپر را پیچ کنید و بلافاصله شروع به پیچاندن پین های جلوی زیر بدنه ماشین کنید. 2 عنصر را یکی از بر روی هم قرار می دهیم و پین های کیت کانگورو را درون آن می پیچیم. بخش اعظمی از ما در مورد اعمال لایه کربنی روی عناصر متفاوت باطن ماشین شنیده ایم. فیلترهای هوای بی آلایش امکان خنک کنندگی هوا و در صورت نیاز اقتدار ارائه هوای عمده به داخل موتور را ندارند که با همین فیلترهای به عهدوپیمان دارای شهرت اسپرت این دو ویژگی به موتور افزوده می شود که اقتدار و توان موتور را خصوصا در بدور موتور بالا، به رخ چشم گیری ارتقا می دهد. بر روی بسته بندی kenguryatniks ، ایجاد کنندگان لیستی از خودرو هایی را که این طرح ها برای آنها مناسب می باشد نشان می دهند.