بهترین سریال های خارجی از نظر بینندگان [ آپدیت 2022 ]

این سریال برای افرادی که به درام عشق دارا هستند یک اعجاز میباشد و شما را برای چهار فصل قشنگ و جالب به یار خویش میکشاند و همین شما می‌باشید که حساس خویش نسبت به مراسمهای مذهبی مختلف را در همین سریال پیدا میکنید. خانوادهای روستایی او را پیدا می نمایند و از مرگ نجات مییابد. او از رک بودن ترسی ندارد و اکثر زمان ها اهمیت خانواده سنتی خود مشغول است. در شرایطی که اکثر زمان ها خانوادهها زندگی شبیه خانواده اسدالله داشتند، همذاتپنداری ملازم اهمیت جذابیت خود داستان، توانست باعث موفقیت این سریال اهل ایران شود. اما آذر که پایانی عروس خانواده و برادرزاده اسدالله بود، دارای همین سنت به مقابله پرداخت. ولی آرامش زندگی آن‌ها مهم ورود مفتش شش انگشتی از دربین میرود. کلیدی دیدن همین سریال حتما زندگی و مشکلات پیرامون آن را فراوان بی آلایش خیس میبینید. در سریال Boardwalk Empire فضای گنگستری را حساس میکنید ولی آن را دوچندان دوچندان آغشته به سیاست میبینید. امرالله امرجو توانست سوای هیچ تعصبی فضا، زندگی و اشخاص مختلف از قشرهای متفاوت را به تصویر بکشد و به روش حیرتانگیزی غالب به انجام همین کار شد. از نقاط قوت همین سریال می توان به شخصیت پردازی دقیق و فارغ از نقض آن پرداخت به طوری که اوایل روایت سریال یک شخصیت را به عنوان دلاور خویش انتخاب میکنید ولی رفته رفته اساسی همه ی آن‌ها رابطه برقرار میکنید، و هرچه روایت به جلو میرود شما حتی کلیدی کنارگذاشتن یک شخصیت فرعی از این سریال اندوهگین میشوید. او اصلی صلابت و سختگیری خاص خویش از پسرانش خواسته بود که کلیه در خانهاش زندگی کنند. تا وقتی که پسر اخیر اسدالله ازدواج کند تمامی در برعلیه همین ضابطه سر تسلیم فرود آورده بودند. او رضا را دستگیر کرده و اساسی شکنجه و زور از او میخواهد به جرمی نامعلوم اعتراف کند. سریال گامبی وزیر توانست حیاتی تحسین منتقدان مواجه شود و نمرات مهربانی را از سوی آنها اخذ کند. خلاصه ماجرا سریال نوزیها به‌این توضیح است: ماجرا راجعبه گروهی از ویکتوریاییها میباشد که اهمیت توان خیره کننده خود در علیه دشمنان متعدد قرار میگیرند.