بیشتر بیشتر است | وبلاگ ست

امید بیشتر

سلامتی بیشتر

امنیت بیشتر

نوآوری بیشتر

پیشرفت های بیشتر

ارتباط بیشتر

خلق بیشتر

شادی بیشتر.

جنبش آب و هوا لزومی ندارد که از افراد بخواهد بار مشکلات سیستمی را به دوش بکشند. این در مورد زندگی با کمتر نیست.

این در مورد مطالبه بیشتر است.

از کارفرمای شما، جامعه شما، دولت محلی شما، کشور شما.

هرچه بیشتر در بالا درخواست تغییر کنیم، هر چه بیشتر برای تغییر سیستم‌هایمان تلاش کنیم، احتمال اینکه آن را به دست آوریم بیشتر می‌شود.