بیمه: آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نیست

پوشش ویژه به جهت اقامت طولانی مدت در خارج از میهن (این گزینه در بیمه مسافرتی شما به جهت تعطیلات نظر نمی شود). همین گونه پوشش به جهت اشخاصی که گهگاه ماشین قرض می گیرند بسیار سودمند است. قوانین می گوید هر کسی که می خواهد در هر ایالت آمریکا رانندگی کند باید بیمه طومار ماشین داشته باشد. عمده مردمان در حالی که هنوز در حال یادگیری طرز رانندگی کلیدی اتومبیل هستند و به طور کلی بیمه طومار اتومبیل را انتخاب می کنند، در مورد این مسئله یاد می گیرند. در قدیم، سرپرست خانواده یک پوشش ریز بیمه قدمت می گرفت و سایر اعضای خانواده با احساس امنیت متعددی زندگی می کردند. LIC همین سیاست را در جایگزینی Jeevan Astha منش اندازی کرده است. پس از موفقیت همین طرح، جیوان ورشا معرفی شد. پس از انجام برنامه او، من واقعاً نیاز داشتم که به برنامه خانواده تغییر تحول دهم. چه در حالا نقل مکان به منزل جدیدی باشید، چه به دنبال یک بیمه نامه رقابتی خودرو باشید، چه نیاز به پوشش چتری برای لبریز نمودن رخنه ها دارید، یا خواهان یک خط مش حل جامع بیمه تجاری هستید، تیم ما به شما امداد می کند تا پوشش هایی را پیدا نمایید که متناسب اهمیت زندگی شما هستند. پوشش هزینه های طبی در طول سفر و کار آیتم نیاز می باشد (کلیه ویزای تعطیلات کاری، برنامه های داوطلبانه و کارآموزی)، بیمه CareMed به جهت التماس ویزای شما پذیرفته می شود. شرکت کنندگان در فعالیت و مسافرت، داوطلبان و جهانگردان زمان بازخورد مهم بیمه مسافرتی به CareMed اعتماد می کنند. انجام کار درست بیانگر همه کارهایی می باشد که ما به تیتر یک تیم در گزینه بیمه، جامعه و گزینش نوع بیمه‌گری که می‌خواهیم با آن ها عمل کنیم، انجام می‌دهیم. Woolworths حق برداشت یا تمدید این تخفیف را در هر زمانه به جهت خویش محفوظ می دارد. مهم گذشت زمان، زمانه انجام یک آزمایش بی آلایش فرا می برسد که باید به جهت شرایطی که در پیشین داشتم انجام دهم. بریتنی وقت گذاشت و چندین سوال دیگر از من پرسید که سبب ساز به صرفه جویی در پول شد. کلیه این امور را مهم چندین ضربه روی گوشی هوشمند خویش انجام دهید. سابقه اعتباری خویش را تمیز نگه دارید صاحب و مالک منزل ای که اعتبار ضعیفی دارااست بیشتر از صاحب خانه ای حساس اعتبار خوب – حتی برای همان خانهبرای بیمه مالک خانه پرداخت می کند. کسر فرانشیز بالا را تعیین نمایید فرانشیز پولی میباشد که قبل از شروع پرداخت شرکت بیمه در قبال خسارت پرداخت می کنید. یکی از از دوستانم از این کمپانی بیمه داشت. در صورتی که مهم وسیله نقلیه خود به اموالی زخم وارد نمایید هم همینطور است. Cover از مسئولیت رسمی شما ناشی از مرگ یا زخم بدنی به هر مهمان یا این که زخم به دارایی آنان و ادعاهای بعدی به جهت غرامت مالی که ممکن هست در عاقبت سهل انگاری، غلط یا این که کوتاهی شما علیه شما تولید شود محافظت می کند.