تصفیه فاضلاب [ 10 روش تصفیه در سال 1400 + جدول مقایسه ]

در بالای راکتور جداکننده فازهای گاز- مایع – جامد (GLSS) قرار دارد که ذرات جامد را از گاز و مایع جدا می کند و به گاز و مایع اجازه خروج از سیستم را میدهد. بالاترین طول راکتور در حدود 8 متر است. به طور خلاصه می توان راکتور UASB را به عنوان سیستمی در لحاظ گرفت که در ابتدا فاضلاب از یک لایه لجن که حاوی غلظت بالایی از باکتری هست عبور میکند. بیشترین میزان حذف آلودگی در بستر لجن واقعه میافتد. به این جهت معمولا در آزمایشهای مربوط به پسابهای صنعتی علاوه بر پارامترهای عمومی، طیف مختلفی از الاینده ها(حسب فرایند) سنجیده خواهند شد. فاضلاب ها اهمیت نحوه های متفاوتی تصفیه می شود. در این روش، فاضلاب از لایه های لجن گرانولی عبور نموده و پس از تولید واکنش بین مواد آلی موجود در فاضلاب و میکروارگانیسم های لایه لجنی، در غایت بیوگازها تولید میشوند. به معنای دیگر هر فرایند صنعتی مواد شیمیایی مختص به خویش را دارد. هر مراحل صنعتی پساب مختص به خود را دارد. بعد از کارگزاری می اقتدار آن را به راحتی جا به جا کرد. برابر استاندارد نباید آن‌گاه از گندزدایی میکروارگانیسمی در پساب تصفیه شده باقی‌مانده باشد. فاضلاب خروجی از واحدهای تصفیه اولیه حیاتی مواد آلی محلول متعددی می باشد که ورود آن‌ها به گوشه و کنار باعث آلودگی شدید خواهد شد و بایستی از جریان فاضلاب حذف شود. در بعضا از مورد ها جهت حذف مواد آلاینده در فاضلاب ضروری می باشد که از یک پروسه شیمیایی به کارگیری شود. در مواردی که حصر زمین وجود دارد، از راکتوری اهمیت طول بیشتر به کار گیری می‌شود تا تراز لازم کمتر یابد. آب از مرحله شیب داری که اساسی علف های کلفت کاشته شده میباشد زیر می رود. فاضلاب های بهداشتی از لحاظ کیفیت کلیدی فاضلاب های صنعتی مختلف می باشند. گفته می شود یک عدد از مهمترین قطعه های مقررات زیست محیطی هست که تاکنون تصویب شده میباشد ، ضابطه فدرال آب پاک سال 1972 کلیدی ارتقاء نگرانی ملی برای محیط زیست در اواخر ده سال 1960 تحریک شد ، و سبب ساز نگرانی هایی مانند سوزاندن آن شد. به جهت اشخاصی که هر دسته نگرانی در مورد دقیقا کجا و همینطور هدایت در گزینه چگونگی به کارگیری از تصفیه فاضلاب لوتوس ، شما ممکن است می توانید با ما در برگه وب تماس بگیرید.