جنس بدنه آن بسیار مقاوم بوده است

در طراحی لبخند دیجیتال یا اصلاح طرح لبخند ابتدا قالبی از دندانهای شما تهیه میشود و نمونه گچی دندانها ساخته میشود. طرح درمان دیجیتال دندانپزشک را قادر می سازد به صورت شفاف مشخص نماید درمان چقدر هزینه در بر خواهد داشت و بر اساس بودجه شما تغییراتی در طرح درمان طراحی لبخند دیجیتالی چیست ایجاد کند.

طراحی لبخند مجموعه ی درمان هایی است که روی دندان ها یا لثه صورت می گیرد، تا لبخند دلنشین ایجاد گردد. با استفاده از سیستم های نرم افزاری نظیر DSD یا به عبارت دیگر سیستم طراحی لبخند دیجیتالی این امکان ایجاد شده است که قبل از درمان، نتیجه درمان اصلاح طرح لبخند به بیمار نشان داده شود و بدین صورت بیمار می تواند با تکیه بر نتیجه درمان راجب روند درمانی اظهار نظر کند تا دندانپزشک زیبایی بنا به درخواست بیمار اقدام به اصلاح طرح لبخند نماید.

با استفاده از نرم افزار بررسی عکس دیجیتالی صورت تغییرات لازم شامل: اندازه، شکل، تناسب دندان ها، ارتفاع و دیگر مشخصات در لبخند اعمال میشود. گاهی نیاز به یک جراحی لثه زیبایی هم شاید وجود داشته باشد همینطور روش دیگر ارتودنسی است که بیشتر برای دندان های سالم از طریق طراحی دیجیتال تجویز می گردد.

به هرحال ممکناست برایرسیدن بهیک لبخند زیبا چند عدد از دندان هایشما کشیده شود تابتوان ارتودنسی را اجرا نمود. امروزه با اهمیت فراوانی که انسانها به زیبایی می دهند و پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی در زمینه های مختلف از جمله دندانپزشکی سبب شده تا علم جدیدی به علوم دندانپزشکی اضافه شود به طوری که بحث طراحی لبخند دیجیتال چند سالی است به طور گسترده در حال پیگیری و پیشرفت می باشد. این سیستم طراحی لبخند کاملاً واقعی و طبیعی طراحی می شود و بهترین راهنما برای مراجعه کنندگانی که به زیبایی دندان ها و طرح لبخند اهمیت ویژه ای میدهند، می باشد.