حقوق ارث در ایران – قوانین مالیاتی ارث

قانون ارث در ایران مبتنی بر قانون مدنی است. بیشتر مراحل رسیدگی به دعاوی ارث در قانون صلاحیت غیر دعوی بیان شده است. قوانین و مقررات دیگری نیز وجود دارد که به دعاوی ارث به عنوان وثیقه مربوط می شود.

 

مدارک مورد نیاز برای انحصار وراثت را اینجا بخوانید

نگاهی به قانون ارث در ایران

قانون ارث ایران هم از نظر قواعد و هم از نظر رویه نسبتاً غنی است. از نظر قواعد، یعنی فرمول تقسیم ارث، اقلیت ها بر اساس مذهب خود مشمول مقررات خاصی هستند، مثلاً گریگوری ارمنیان باید «نظم احوال شخصیه گریگوری ارمنیان» را بررسی کنند، مواد 62- 73، به منظور رسیدگی به مسائل ارثی آنها. این مقررات بر اساس قانون اساسی، اصل 12 است. اتباع خارجی نیز تابع قوانین ملی خود هستند. از سوی دیگر، اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور مشمول قانون ارث ایران هستند. این مقررات در قانون مدنی (CCL)، مواد 6 و 7 تنظیم شده است.

مجموعه اصلی قواعد ارث در قانون مدنی (CCL)، مواد 861-955 بیان شده است. «قانون صلاحیت غیر دعوی» (NLJA)، مواد 162-275، روش هایی را در مورد نحوه ثبت اموال شخص متوفی، نحوه نگهداری آنها در قفل و کلید، دادگاه صالح، تسویه بدهی ها و تعهدات متوفی ارائه می کند. شخص متوفی و ​​اداره اموال قبل از تسلیم آن به ورثه. در بخش بعدی به برخی از مهمترین مفاد آن می پردازیم.

 

اصول اساسی حقوق ارث در ایران

دو قانون فوق الذکر شامل قواعد اصلی حاکم بر مسائل ارث در ایران می باشد. همچنین قوانین و مقررات مرتبط دیگری نیز وجود دارد که در قسمت های بعدی به بررسی آنها می پردازیم. در اینجا ما فقط به برخی از خطوط اصلی اشاره می کنیم تا دیدگاهی در مورد این موضوع به شما ارائه دهیم. همانطور که می دانید مسائل وراثت عوارض زیادی دارد و باید در محاسبه معادلات در این زمینه دقت کرد. بنابراین، بدون بحث بیشتر، بیایید آنها را بررسی کنیم.

الف) قوانین اساسی تقسیم: از CCL

علت وراثت:

خویشاوندان دو دسته هستند، اقوام خونی و خویشاوندان. اقوام شوهر به دلیل ازدواج خویشاوند محسوب می شوند. پدر و مادر و خواهر و برادر و اولاد و خاله و عمو و عمو و پسر عموی آنها همگی خویشاوند خونی هستند. در واقع تنها وارث دسته دوم، همسر متوفی است که همیشه وارث است.

 

 

 

گروه های وارثان

قانون، وارثان بالقوه را در سه گروه اولویت بندی می کند. این گروه ها محدود به خویشاوندان خونی بوده و تنها وارث نسبی یعنی همسر شخص متوفی به گروه وارث برنده می پیوندد. از این رو، زن یا شوهر همیشه وارث است. فقط یک عضو زنده و این کافی است تا یک گروه بالا به عنوان برنده مشخص شود. و فقط برنده تمام میوه های داخل بشقاب را می گیرد. این گروه ها عبارتند از:

 

والدین و فرزندان

خواهر و برادر و پدربزرگ و مادربزرگ و فرزندان آنها.

خاله ها و عموها و فرزندانشان.

 

 

اولاد: مشروع یا طبیعی؟

وقتی صحبت از مسائل ارثی می شود، مشروعیت فرزندان کلیدی است. دو دهه است که دیوان عالی کشور تکالیف قانونی برای پدر طبیعی فرزندان را پذیرفته است، اما در قانون ارث یک قاعده ملموس است و نمی توان از آن چشم پوشی کرد.

 

 

 

محدوده اراده

تقسیم اموال باید طبق قانون انجام شود و وصیت نامه نباید مکانیسم قانونی را بیش از یک سوم ارزش کل ملک تغییر دهد، مگر اینکه ورثه ذینفع اذن خود را اعلام کنند (ماده 843 ق.م.ا.) .

ب) مراحل و تشریفات: از NLJA

مقررات NLJA در مورد مرجع صالح برای اداره اموال شخص متوفی باید با مقررات مربوطه “قانون شوراهای حل اختلاف” خوانده شود. بر اساس ماده 9 این قانون، ثبت و قفل اموال متوفی و ​​نگهداری آن ها به عهده شورا می باشد. شورا همچنین صلاحیت صدور گواهی ورثه قانونی را دارد. بنابراین، مواد 163-5 NLJA فقط در مورد صلاحیت سرزمینی معتبر است.

 

NLJA همچنین قوانینی را برای تسویه بدهی ها و تعهدات شخص متوفی ارائه می کند. در ماده 226 پنج طبقه اولویت دارد که بر اساس ماده 232 دعوای متوفی علیه ورثه او اقامه می شود. تمام بدهی های سررسید در آینده باید سررسید تلقی شود.

 

 

 

قوانین مالیاتی در مورد مسائل ارث در ایران

قانون حاكم بر مسائل مالياتي در اين زمينه «قانون ماليات مستقيم» اصلاح شده در 19 مرداد 1394 مي باشد. مواد 17 تا 43 اين قانون مقرراتي را براي ماليات بر اموال ارث پيش بيني كرده است. ماده 24 مواردی از شمول قانون بازنشستگی، مزایای پایان خدمت، وجوه پرداختی شرکت های بیمه و غیره را از شمول قانون خارج کرده است که تعداد قابل توجهی از این مواد با اصلاح قانون سال 1394 حذف شده است.

 

 

 

سایر قوانین و مقررات مربوط به حقوق ارث در ایران

قوانین و مقررات دیگری نیز وجود دارد که به اموال ارثی اشاره می کند یا قوانینی را برای ورثه وضع می کند یا مقرراتی را برای حفظ منافع اشخاص ثالث پیش بینی می کند. در اینجا دو ابزار مهم را نام می بریم که باید در برخورد با مسائل ارثی به آنها توجه داشت. ابتدا باید به «قانون ثبت اسناد و املاک» اشاره کرد.

 

ماده 106 صرف نظر از تشریفات، اقدام وارثی را که اقدام به ثبت ملک سلف خود به عنوان ملک خود می کند، علیرغم اینکه می داند آن اموال دیگر متعلق به متوفی نبوده، جرم انگاری شده است. یکی دیگر از قوانین در این زمینه، آیین نامه «اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا و نحوه رسیدگی به اختلافات عملیات اجرایی» است. طبق ماده 7 آیین نامه، در صورتی که یکی از وراث دیون متوفی را بپردازد، می تواند نسبت به سایر ورثه اتهامات بیشتری داشته باشد.