داخل و خارج | وبلاگ ست

بسیاری از سازمان‌ها (و افراد) برنامه‌ها و فرآیندهایی برای انتشار این خبر دارند. در واقع، ما تریلیون ها دلار برای این کار خرج می کنیم.

آیا برنامه ای برای ورود به این کلمه دارید؟

آیا این شانس تصادفی است که برخی از ایده ها به شما و تیم شما برسد، که آگاهی فرهنگی و فنی اتفاق می افتد؟ افرادی که می دانند چگونه دانش خود را با افرادی که نمی دانند به اشتراک می گذارند؟

اگر دانستن آنچه در حال رخ دادن است مهم است، احتمالاً تمرکز بر چگونگی (و زمان) کشف چیزهای جدید مفید است.