دارایی های مولد و جریان های مفید

دارایی ها قابل مالکیت هستند. آنها ابزارها، مهارت‌ها، اتصالات یا ویژگی‌هایی هستند که به ما اجازه می‌دهند تلاش خود را تقویت کنیم و کار خود را با تأثیر بیشتری انجام دهیم.

پرس مته یک دارایی است، مدرک حقوق شما هم همینطور. مجوزی که برای صحبت با مشتریان خود دارید، بهره مندی از شک و تردیدی که از بیماران خود دریافت می کنید و آزادی گسترش به قلمروی جدید، همه دارایی هستند. چند دهه پس از ساخت فیلم، یک استودیوی فیلم مالک volcano.com است. این یک دارایی است، یک دارایی است.

پروژه هایی که ما انجام می دهیم جریان ایجاد می کنند. زمان یا تلاش یا پول نقد می گذاریم و چیزی برمی گردد. وقتی تلاش‌ها و منابعی که به کار می‌گیریم با حداقل بازدهی که انتظار داشتیم پاداش داده شود، جریان مثبت است. ارزش تلاش برای انجام دادن را داشت.

مراحل بعدی در تعیین استراتژی ما (چه یک فریلنسر، یک رهبر معنوی یا یک مدیر عامل باشید) عبارتند از:

فهرستی از دارایی های. آنها را به ترتیب ارزش برای خود و ارزش برای دیگران قرار دهید. آیا دارایی هایی وجود دارد که احتکار می کنید و به هدر می روند؟ برخی که ممکن است ارزش فروش یا دوری از آنها را داشته باشند؟ آیا دارایی هایی وجود دارند که به سرمایه گذاری پول، تلاش یا یادگیری به خوبی پاسخ دهند؟

در مورد آن واقعا هوشمند باشید جریان می یابد. آیا از هزینه‌های کاهش‌یافته دفاع می‌کنید، به این دلیل که پروژه‌ها راحت‌تر از پشت سر گذاشتن آن‌ها هستند؟ کدام جریان ها را می توان با تمرکز و تلاش بهبود بخشید؟

انتخاب‌های سخت امروز اغلب بعداً به نتایج خوبی می‌انجامند، و در حالی که امروز واقعی است، تقریباً تمام زندگی‌مان را بعداً در آن زندگی می‌کنیم.