در انجام خواندن | وبلاگ ست

ضروریه.

دانش حوزه یک هدیه است. این نحوه پیشرفت ما در زمینه و جامعه است. بینش ها و مراحل غلط کسانی که پیش از ما آمده بودند ، به وضوح بیان شده است ، که باید آموخته شود.

و نوعی تله است.

زیرا قبلاً می توانستید همه خواندن را انجام دهید. شما می توانید همه کتاب های علمی تخیلی ضروری را قبل از نوشتن کتاب خود بخوانید. شما می توانید همه فیلم های کلیدی را قبل از کارگردانی فیلم خود تماشا کنید. شما می توانید قبل از تجویز دارویی ، تمام تفکر فعلی در زمینه پزشکی را درک کنید…

دیگر نه.

برخی از مردم با تصمیم به انجام هیچكدام از آنها به “خواندن” موجود پاسخ نداده اند ، گویی ذهن مبتدی ساده لوحانه ، یك استراتژی مناسب برای یك حرفه ای است.

و برخی به سادگی در محل خود انجماد کرده و قبل از اظهار نظر ، دانش کامل را طلب کرده اند.

بدیهی است که مسیر موفقیت آمیز در جایی در منحنی نهفته است.

لحظه ای از انجام خواندن شما فرا می رسد که در آن کار جدید شروع به قافیه می کند. هنگامی که شروع به مشاهده اتصالات می کنید. وقتی بفهمید چه کسی بر شخصی که در حال حاضر با او درگیر هستید تأثیر گذاشته است.

آن لحظه است که کار خود را حمل می کنید و اظهارات خود را انجام می دهید.