دستگاه ایکس ری چه چیزی را نشان میدهد؟

طریق نسخه برداری در دستگاه های ایکس ری به همین رخ است که بعد از آن از وارد شدن جسم به باطن دستگاه ،اشعه ایکس به جسم گزینه نظر تابانده می شود و بعد از آن نتیجه ها نهایی بر بر روی مانیتور برای اپراتور ارسال میشود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، لطیفی، سخنگوی گمرک کشور‌ایران تصریح کرد: بعد از تحریمهای ظالمانه درمقابل کشورمان، مجموعه شهید فخری زاده در وزارت دفاع کلیدی اقدام جهادی اقدام به ایجاد ایکس ری کردند. را خیال کنید. در این حالت میبایست جهت تشخیص ناخالصی از دربین مواد عبوری از دستگاه های بازرسی صنعتی موسوم به ایکس ری (X- Ray ) استعمال کرد. بر این پایه همین دستگاه می تواند حیاتی استعمال از همین فناوری و همچنین نرم افزار قوی خویش در جهت پردازش اطلاعات داده های ورودی اپراتور خویش را در شناسایی و رصد هر چه ظریف تر تهدیدات احتمالی ارتقا دهد. همین ابراز نگرانی رانندگان در حالی است که پیگیریهای خبرنگار تین نیوز نشان بخشید میزان اشعه وارد شده به رانندگان در زمان استعمال از دستگاه مذکور به اندازهای نیست که موجب بیماری شود. هر چند رانندگان بخش حمل و نقل کالا به کار گیری از راهاندازی دستگاه ایکس ری در ایست و بازرسی نایین ابراز نگرانی کردهاند اما پیگیریهای خبرنگار ما نشان میدهد، همین دستگاه خطر خاصی برای آن‌ها ندارد. به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی تیم اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، رضا گلی مدیرکل نزاع اساسی جرائم سازمان یافته گمرک کشور‌ایران در بخش خبری ۲۱ کانال یک سیما در خصوص این‌که چه میزان از کامیون های وارد شده به مبادی ورودی مملکت اسکن می شوند توضیح داد: نیز اکنون در گمرکات حیاتی میهن ۱۵ دستگاه ایکس ری فعال داریم. مهم دستگاه ایکس ری شتاب تشخیص کالای قاچاق بسیار می شود. به عامل وضعیت خاص این مدل تصویر برداری, دستگاه ایکس ری چیست شتاب بار بایستی مضاعف کمتر باشد که از این گونه تصویر برداری به طور معمول برای بارهای بزرگ و پالت ها به کارگیری میشود. اولی هدف همین دستگاه ها ،بهینه سازی فرآیند ها و دومی هدف آن تشخیص ناهنجاری ها هست .از آنجایی که عبور مواد غذایی از داخل این دستگاه هیچ مشکلی ساخت نمیکند، استفاده از این دستگاه ها در کارخانه ها هیچ مانعی ندارد همچنین از دستگاه های ایکس ری در فرودگاه ها به جهت تشخیص مواد مخدر نیز استعمال میشود، به این استدلال به این دسنگاه ها ،دستگاه بازرسی چمدان نیز گفته میشود. سنسورهای آشکارساز در حقیقت انرژی تابشی اشعه ایکس را به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند. آن گاه اشعه ایکس پس از عبور از جسم به آشکارسازها بازخورد میکند، آشکارسازها شامل تعدادی موفقیت قابل بده بستان (مثلاً ۱۰ برد) هستند که انرژی اشعه ایکس را به جریان الکتریکی تبدیل میکنند، به جهت این مراد بر روی هر موفقیت چندین کریستال سینتیلا تور، به همراه فتودیود و تقویتکننده ولتاژ وجود دارد. سنسورهای نوری (که حیاتی به کارگیری از اشعه مادون قرمز کار میکنند) هم در قسمتهای محل ورود و خروجی تونل کارگزاشتن میشوند و وارد شدن جسم را اطلاع میدهند.