دستگاه همدلی | وبلاگ ست

جالب است بدانید که آینه ها تا چند صد سال پیش کامل نشده بودند. انسان ها زمان زیادی را صرف توجه به ظاهر و احساسات خود و مهمتر از همه نیازهای خود می کنند.

بازار یک تغییر ایجاد می کند. وقتی یک مبادله منصفانه و آزاد باشد، مشتری قدرت پیدا می کند. در نتیجه، تاجر یا تولیدکننده خودخواه سهم بازار را از دست می‌دهد تا زمانی که بفهمد چگونه در کار خود همدلی ایجاد کند.

این برای شما نیست، برای آنهاست.

و اگر کار درستی برای آنها انجام دهید، سپس شما به نیازهای خود رسیدگی می کنید

شرکت‌های بزرگ و انحصارات و سایر موسسات به دنبال قفل شدن هستند تا بتوانند به جای توجه به آنچه مشتریان و مشتریان بالقوه نیاز دارند و می‌خواهند به آینه نگاه کنند.