راننده یکشنبه | وبلاگ ست

جاده ای نزدیک خانه من وجود دارد که در اوایل دوران اتومبیل سازی ساخته شد. این خودرو به گونه ای ساخته شده است که صاحبان اتومبیل های اولیه می توانند با اتومبیل های خود کاری داشته باشند – پارکی که به طور خاص به جایی نرسیده است ، برای رانندگی یکشنبه مناسب است.

در طول راه ، عبارت “راننده یکشنبه” به یک انتقاد تبدیل شده است. این یک راننده پر پیچ و خم و بی هدف را توصیف می کند. راننده ای که ممکن است به جای توجه به جاده در حال تماشای مناظر باشد – شخصی که به ندرت حق تقدم را تسلیم می کند و احتمالاً در محاصره شدن توسط رانندگانی که عجله دارند بیش از تعداد کمی تصادف ایجاد می کند.

ما از روز یکشنبه رانندگی را به عنوان یک مانع در نظر گرفتیم ، زیرا اشتراک جاده دشوار است.

دنیای دیجیتالی که ما در آن زندگی می کنیم برای رانندگان یکشنبه ایجاد و پر شده است. تنها در دو دهه گذشته است که مانند بزرگراه ها به مرکز تجارت و صنعت تبدیل شده است.

اما برخلاف کمیاب بودن جاده ، دنیای دیجیتال فضای زیادی دارد.

چندین اینترنت وجود دارد. یکی پر از سرگرمی و ارتباط و امکان است. و گاهی اوقات ما آن را با دیگری اشتباه می گیریم ، آن چیزی که در مرکز زندگی تجاری ما قرار دارد.

اغلب اوقات، رانندگان یکشنبه های اینترنتی هیچ کس را آزار نمی دهند و شاید همه ما بتوانیم از میل و توانایی آنها برای انجام سفر ارزش تلاش را درسی بگیریم.