روش های آموزش دستگاه حضور و غیاب

همین او‌لین سیرکی بود که حساس قطار هجرت کرد و آکروبات‌ها، دلقک‌ها و اجراهای مختلف را به اکران گذاشت. حیوانات بزرگ خیره کننده و غریب نظیر زرافه ها و فیل ها علاوه بر اسب ها و سگ های تدریس دیده. و «کنجکاوی های انسانی» مثل آدم های کوچک، آلبینوها و غول ها. بارنوم اجازه نداد چیز کوچکی نظیر یک فیل مرده او را متوقف کند. او به آسانی بقایای آن را به سناریو گذاشت! حوصله انجام تکالیف ریاضی خود را ندارید، جیمی؟ بارنوم یک مروج و ریاکار بی خجالت بود، ما دست کم می توانیم اهمیت میل انسانی او برای دوستداشتنی شدن همدردی کنیم. همینطور می‌توان آن را طوری برنامه‌ریزی کرد که رنگ‌های گوناگون را برای شناسایی تماس‌گیرنده خاص یا این که نشان دادن با یک تماس، چشمک بزند. او همچنین به جهت خیابان‌های گازسوز مبارزه کرد و تهدید کرد که اگر استانداردها را بهبود ندهد، شهر اداره آب را تصاحب خواهد کرد. شهر واتیکان در سال 1929 حساس امضای معاهده لاتران میان ایتالیا و مقر مقدس به وجود آمد. احتمالا همین میل او را به سمت تجارت سرگرمی سوق داد، جایی که می توانست مردمان را خوشحال نماید (حتی اگر با فریب دادن آنها). همینطور این میل بود که احتمالاً او را وادار کرد تا بعداً در زندگی یک دولتمرد شود، نقشی که به او اذن داد تا تغییری تولید کند و زندگی مردم را بهبود بخشد – البته همینطور کفاره اقدامات تجاری ناجوانمردانه‌اش را بپردازد. در سال 1872، آتش‌سوزی فاجعه‌بار دیگری در زندگی بارنوم ویرانی ایجاد کرد و هیپوتیترون را نابود کرد و حیوانات سیرک را کشت. در طول زمستان، بارنوم سیرک و حیوانات خویش را در Hippotheatron، در مکانی که بعداً باغ مدیسون اسکوئر خواهد شد، مراقبت کرد. در سال 1875، بارنوم از مهاجرت مهم سیرک فاصله گرفت تا اصلی پیروزی برای شهرداری بریجپورت نامزد شود. در سال 1870، بارنوم پیشنهاد کودتای ویلیام کامرون برای راه و روش اندازی یک سیرک سیار را پذیرفت. بارنوم در سال 1876 از کودتا قطع شد و نیروهای خویش را با “مناجری و سیرک اروپایی” ادغام کرد. در سال 1880 بود که عاقبت اساسی جیمز بیلی به جهت فیلم «PTترکیب لندن تبارک بارنوم.” سال بعد، او به جامبو رسید، فیلی به قد 11 فوت و وزن 6 بدن – بزرگترین جاذبه سیرک تا دوران مرگ جامبو در سال 1885، هنگامی که قطار به او عکس العمل کرد. اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه لینک لطفا از ورقه ما بخواهید.