ریسک واقعی و ظاهری | وبلاگ ست

رول کوسترها یکی از ایمن ترین راه ها برای سفر هستند (آنها به همان جایی که شروع می شوند ختم می شوند، اما این داستان متفاوت است).

مردم برای سوار شدن به آنها پول می دهند زیرا احساس خطر می کنند، حتی اگر اینطور نباشند.

سفرهای هوایی واقعاً ایمن است و خطوط هوایی اضافه کار را نیز کاهش می دهد ادراک از ریسک نیز به همین دلیل است که تلاطم بسیار ناخوشایند است – در واقع خطرناک نیست، اما نما را می شکند.

از سوی دیگر، ما به طور منظم درگیر فعالیت‌ها و رفتارهایی هستیم که بدون درک خطر، خطرآفرین هستند. شرکت‌های تولید سیگار به سختی تلاش کردند تا سیگار کشیدن را در عین حال، پیچیده و جزئی از جمعیت نشان دهند که مردم را به این فکر می‌اندازند که سلامتی خود را به خطر نمی‌اندازند.

انعطاف‌پذیرترین مسیر در بیشتر فعالیت‌ها، ارائه ریسک درک شده به افرادی است که به دنبال ریسک هستند، در حالی که سیستم‌های انعطاف‌پذیری را ایجاد می‌کنند که در واقع خطرآفرین نیستند. زیرا رقصیدن با ریسک درک شده باعث رشد، ارتباط و طنین عاطفی می شود، در حالی که ریسک واقعی منجر به نتایجی می شود که ما نمی خواهیم.