سدیم لوریل اتر سولفات

لذابا درنظرگرفتن مورد ها فوق زیان میباشد ودقیقا این نوع عمل که می تواند به مراحل اول سرطان پوست باعث شود. SDS یک دترجنت آنیونی مناسب برای دناتوره نمودن پروتئینها است. همین ماده یک سورفاکتنت آنیونی است که در بسیاری از پاک کننده ها و ضد عفونی کننده ها استعمال می شود. تگزاپون، یک سورفکتانت آنیونی می باشد که به طور گسترده در محصولات شوینده به تیتر ماده اولیه استفاده میشود. گرچه هنوز بطورکامل اثرات استعمال SLS در پوست ومصرف مستقیم آن در ساخت سرطان ثابت نشده است؛ولی درگزارش منتشر شده اورده شده هست که این ماده سورفکتانت و محرک قوی برای پوست است. صورت 1: سورفکتانت ها جاذبه سطحی آب را کمتر می دهند. مهمترین اثر گذاری آن،شکسته شدن نگهدارنده رطوبتی پوست میباشد وبه دیگر مواد شیمیایی اجازه می دهد تا به راحتی به زیرپوست رخنه کند. بسط همین سلولهای پروتئینی بدن به شدت وابسته به فرایندهای نشر سلولی هست که به طور همیشگی تن اصلی از در بین بردن سلولهای آسیب چشم و کهن خیس و جایگزین کردن آنان مهم سلولهای سلامت و جدیدتر این مراحل راکنترل می نماید و تقریباجایگزینی هر سلول در تن دستکم ۷ سال است. همین طرز که بهعنوان CLARITY نامگذاری شده است، که شامل تزریق محلول آکریل آمید به جهت اتصال ماکرومولکولهای اندام (پروتئینها ، اسیدهای نوکلئیک و غیره) است، حیاتی استفاده از پلیمریزاسیون حرارتی “مغز – هیدروژل” (مش دور از هم در سراسر بافت به جهت ثابت سازی ماکرو مولکولها و بقیه ساختارها در فضا) و بعد حیاتی برداشتن لیپید حساس به کار گیری از SDS برای از فی مابین بردن پراکندگی نور اصلی کمترین میزان از دست دادن پروتئین است. سدیم دودسیل سولفات (SDS) یا سدیم لوریل سولفات (SLS) که گهگاه تایم ها لوریل سولفات سدیم متن میشود، یک ادغام آلی سنتتیک مهم فرمول شیمیایی CH3(CH2)11SO4Na است. SDS بهعنوان یک میکروب ساید موضعی بالقوه مؤثر، برای استفاده باطن واژینال جهت مهار و احتمالاً جلوگیری از عفونتهای ویروسی متفاوت ویروسهای پوششدار (Enveloped Viruses) و غیر پوششی نظیر ویروسهای هرپس سیمپلکس و HIV توصیه شده است. این اثر می تواند حتی بر سرطان سینه و سرطان تخمدان که به طور مستقیم به سطح استروژن دارای ربط است اثر گذاری بگذارد سبب ساز به رشد تومور شود. به سادگی در آب حل می شود و محلول ثاقب را تشکیل می سدیم لوریل اتر سولفات ویکی پدیا دهد. تمام سورفکتانتها محلول در آب هستند و تا حدی محلول در روغن هستند، به طوری که روغن و آب را پراکنده میکند. اگر از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در گزینه سدیم لوریل سولفات فروش لطفا از برگه ما بخواهید.