سود پرک چیست؟

محصولات شوینده و ضد عفونی کننده : سود کاستیک به جهت ایجاد صابون و مواد شوینده گوناگون اصلی کاربردهای گوناگون خانگی و صنعتی آیتم به کارگیری قرار می گیرد. نمک بهجای ما‌نده ازاینروش مجدداً به جهت اشباع نمودن آبنمک به وان تولید برمیگردد. در همین روش از مواد خطرناک مثل جیوه و یا آزبست به کار گیری نمیشود و کالا بهدستآمده ازاینروش از درجهی خلوص و میزان مرغوب بودن بالایی برخوردار است. سود تولیدشده به همین شیوه از خلوص 50 درصدی برخوردار می باشد که جهت بالا بردن درصد خلوص آن تا 98 % تا دمای 1400 جايگاه سانتی گراد حرارت داده میشود. طی انجام همین واکنش ، گاز هیدروژن و حرارت آزاد می شود. اما در حین فرایند تولید سود سوزآور گاز کلر و هیدروژن در آند و کاتد متصاعد می گردد که از مخلوط مستقیم همین دو گاز در رآکتورهای منحصربه‌فرد یک اسید بسیار توانا تولید میگردد که به اسیدکلریدریک مشهور است. ولی هنوز در ایران تعداد زیادی از واحدهای ساخت کننده سود پرک از این شیوه استعمال می‌کنند که اهمیت توجه به مقدار نسبتاً زیر جیوه در پساب همین کارخانهها، سختگیری زیادی در رابطه حساس تعطیلی این واحدها شکل نمیگیرد. ولی برای وصال به این مکانیزم تئوری سه شیوه صنعتی وجود دارد: ، شیوه مرکوری، نحوه دیافراگم سود پرک آراد و طریق غشایی. ولی گاز کلر از فرآیند ایجاد سود سوزآور، برای ایجاد کلرور فریک (FeCl2) کاربرد دارد. برای ساخت هیدروکسید سدیم به همین روش، آب نمک اشباع شده وارد محیط اول راکتور شده و بعد از آن یونهای کلرید بوسیله آند، اکسید میشوند. بیشترین مقدار هیدروکسید سدیم تولیدی، از طریق فرآیند الکترولیز محلولهای سدیم کلرید در یکی از از گونه های ظروف الکترولیتی بدست میآید. 4. وقتی سود سوز آور مایع رقیق می شود ، میزان قابل توجهی گرما تولید می کند. از کارهایی که تولید کننده سود پرک آن را انجام می دهد سرانجام مثبتی را به ملازم داشته میباشد بسته بندی محصول دارای بهترین موقعیت و مواد می باشد که خطرات را کمتر دهد.امید داریم ما به تیتر ایجاد کننده سود پرک کالا دارای کیفیتی عرضه کنیم تا در ساخت محصولات موردنظر شما مطلوب فعالیت نماید.رضایت شما مشتریان عزیز منجر رضایت تولید کننده سود پرک می شود و ما و همکاران ما را در انجام فعالیت هایمان کار کشته خیس می کند. هیپو کلریت سدیم که پر اسم و رسم به آبژاول می باشد از محصولات تولیدی در کارخانههای ساخت سود سوزآور است. درصورتیکه شما هر جور سوالی در رابطه حیاتی کجا و طریق به کار گیری از قیمت سود پرک 98 درصد دارید، می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.