سود یا سدیم هیدروکسید چیست؟

و تیم ای از هیدرات هیدروکسید سدیم ویکی پدیا ها NAOH · اطمینان حاصل نمایید که این محلول در کاسه هایی از محصول مثل پیرکس ذخیره سازی شود و در باطن محیط ای شامل یخ نهاده شود تا دمای آن تحت نگه داشته شود. بعد ژله تعدادی روز در آب خیس می شود تا اون وضعیت لیز سمی ماهی از دربین برود. همچنین همین ماده در اکثری از محصولات خانگی دیگر از جمله پاک کننده های اجاق گاز، صیقل های فلزی و صاف کننده موها استفاده می شود. در اثر واکنش اساسی اسیدها ، حیاتی و نمک گشوده مربوطه ایجاد می شود که نمک ساخت شده می تواند یک نمک خنثی تولید نماید که همین امر به قدرت اسید مربوطه بستگی دارد.از دیگر واکنش های زیاد چشم شده مربوط به هیدروکسید سدیم واکنش آن حساس فلزات می باشد . سفید کننده کلیدی ترکیب هلروکسید کلر و سدیم ساخت می شود. سدیم هیدروکسید، اهمیت نام انگلیسی Sodium hydroxide که نام معادل آن کاستیک سودا کلیدی اسم انگلیسی Caustic Soda یا این که سود سوزآور است، یک ترکیب معدنی جامد و سفیدرنگ اهمیت فرمول شیمیایی NaOHو اساسی دمای ذوب ۳۱۸ جايگاه سانتیگراد و جرم ۲.۱۳ میباشد. سدیم هیدروکسید، به عنوان یک باز قوی، یکی از مواد شیمیایی صنعتی بسیار اهمیت بهشمار میرود. سود پرک دمای ذوب ۱۳۹۰ درجه سلسیوس و جرم ۱۳٫۲ گرم بر سانتیمتر مکعب دارد، سود کاستیک ترکیبی ناپایدار دارد به طوری که در صورتی که در معرض هوا قرار گیرد، به شتاب رطوبت و کربن دی اکسید موجود در گوشه و کنار را جذب مینماید. دی هیدرات ( NaOH.2H۲O ) که شامل دو مولکول آب است. این دستورالعمل شامل گذراندن پی در پی آب از باطن مخلوطی از قلیا که خاکستر علف شادی Saltwort بودو آهک نپخته بود که به این طریق سدیم هیدروکسید بدست میآمد. هپتاهیدرات (NaOH.7H۲O) که شامل هفت مولکول آب است. پس از حرارت دادن نفت به دمای مطلوب، میزان مشخصی از آب شستشو به طور مستقیم از صافی ترکیب کن دینامیکی اهمیت به کار گیری از جریان سنج برای آب گرم و شیر میزان گیری الکترو پنوماتیک اضافه می شود. روند کلر الکالی فرایندی است که طبق واکنش زیر، مهم اعمال جریان مستقیم الکتریسیته و الکترولیز سدیم کلرید، یون کلر موجود در نمک به عنصر کلر در آند تبدیل می شود. محل تماس را بلافاصله حداقل ۶۰ دقیقه اهمیت آب ولرم و جریان آرام بشوئید. اصلی یک پمپ و فشار ثابت در خط سیار بوسیله یک شیر در اختیار گرفتن ذیل فشار نگهداری می شود. یکی از مصارف سود جامد کاستیک در تهیه و تنظیم و ساخت صفحه است. اصولاً ساخت خمیر برگه به دو طرز مکانیکی و شیمیایی رخ می گیرد. در طرز های شیمیایی تنظیم خمیر صفحه معمولا از سود جامد کاستیک (هیدروکسید سدیم) و سولفیت سدیم یا سولفیت هیدروژن کلسیم به کار گیری می گردد و مواد اولیه کاغذ سازی به وسیله سود کاستیک و سولفید سدیم فراوری (پخته) می گردند.