شناخت انواع کاشی ها به همراه نحوه اجرای آن

کاشی وینیلی آزبستی از رزین وینیلی ترموپلاستیک، مواد روانکننده و پایدارکننده به همراه رنگینه و مواد پرکننده آزبستی ساخته میشود. در سالیان اخیر یک سری توع چسب صنعتی کاشی سرامیک تولید شده میباشد که روند نصب کاشی را بیش از پیش راحت کردهاست، تا جایی که از آن ها میتوان در روند بازسازی منازل و ساختمانها جهت چسباندن کاشیهای نو بر روی کاشیهای سابق استفاده کرد. این مواد را در اتومبیل ترکیب کرده و در تراز بعدی به رخ ورقههایی به ضخامت ۳ تا ۵ میلیمتر پایین فشار رخ میدهند. فیبرها را زیر فشار قرار داده و به رخ تختههایی درمیآورند، به نحوی که در بین الیاف فضاهای تنگی به وجود آید. کاشی فیبر نیشکر را معمولاً سوراخدار میسازند تا صدا بتواند به حفرههای فی مابین الیاف برسد. کاشیهای الیاف نیشکر از قدیمیترین و معمولاً ارزان ترین مدل آکوستیک کاشی هستند. کاشی سلولزی طبق معمول از تفاله نیشکر ساخته میشوند. فلدسپاتها از مهمترین گدازآورهای مصرفی در بدنه­ و لعاب هستند. همین مواد به منظور کاهش نقطه ذوب بدنه یا لعاب مصرف میشوند. بر مبنا همین دستهبندی کاشیها به لعاب دار و بدون لعاب دستهبندی میشوند. در همین صورت میتوان از کاشی و سرامیکهایی که شاید از مقاومت کمتری نیز برخوردار باشند، به کارگیری نمود، اما در آپارتمانهای کوچکی که صرفا یک حمام به جهت استفاده همه افراد در لحاظ گرفته شده، می بایست صد رد صد از کاشی و سرامیکی استفاده نمود که از استحکام و مقاومت بالایی در برابر فشار، گرما، سرما، نم و رطوبت و همینطور شست و شو و استعمال از مواد شوینده برخوردار باشند. به کارگیری از آجر شیشهای در عین هم اکنون که نور را منتقل میکند، بسیاری از خصوصیات یک دیوار آجری محکم را نیز دارا است. این کفپوش در برابر آب استوار است، اما اسیدهای آلی و حلالهای نفتی آن را خراب میکنند. در زمان پخت بدنه، گدازآورها ذوب شده و در زمان سرد شدن فاز شیشهای را در بدنه به وجود میآورند و به بدنه کاشی استحکام میبخشند. ۶۰۰ میلیمتر مهم نوارهایی به عرض ۲۵ یا این که ۵۰ میلیمتر و به ارتفاع ۴۵۰ میلیمتر در میآورند. ۹۰۰ میلیمتر یا توپهایی به عرض ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیمتر و به ضخامت ۲ تا ۳ میلیمتر ساخته شده و در رنگها و طرحهای متنوع به بازار عرضه میگردد. کاشیهای مربع به ابعاد از ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیمتر، نوارهای به ارتفاع ۴۵۰ و به عرض ۲۵ تا ۵۰ میلیمتر از ورقههای مزبور بریده میشوند. در اینجا بیشتر به تحلیل وب تارنما کاشی ظفرقندی.