عمل لیپوماتیک یا پیکرتراشی چیست؟

بعد از انجام لیپوساکشن، کمی در منطقه مورد حیث احساس ناراحتی دارید و همین حیطه تورم خفیفی دارد. متخصصین در کلینیک زیبایی رازی، نواحی با چربی موضعی در تن شما را بررسی کرده و انتخاب میکنند که شما کاندید مناسبی برای این نحوه می باشید یا این که خیر.لیپوماتیک، طرز نوینی به جهت انجام لیپوساکشن هست که مقدار درد و ناراحتی مریض در آن به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است. لرزش کانولا منجر می شود که اصلی سرعتی حرکت نماید که مغز شما در حین حرکت کانولا و تزریق ماده بیحسی، هیچ دردی را حساس نکند و لرزش کانولا تنها ساخت حساس قلقلک در بیمار میکند. این سیستم همچنین اصلی ویژگی ایمنی به خصوصی میباشد که سبب میگردد با عکس العمل کانولا به بافتهای غیر چربی دستگاه فوراً به شکل مداد خاموش شود و براین اساس بافتهای اطراف چربی هیچ آسیبی نمیبینند. در لیپوماتیک نیازی به اعمال بیهوشی عمومی وجود ندارد که سبب می شود ایمنی عمل مضاعف فراتر باشد و این فعالیت به رخ سرپایی انجام شود. به این خاطر هست که پس از لیپوماتیک، می توان از چربی ها به جهت تزریق به نقاط گوناگون بدن و به ویژه رخ استعمال کرد. در چنین مواردی باید بدانید که می توانید از دکتر معالج متخصص خود بخواهید تا علاوه بر بیرون کردن چربی های زائد بدن، فرم دلخواه و مشخصی هم برای اندام شما به ارمغان آورد و اساسی تزریق چربی به دیگر نقاط و بعد مسطح کردن پوست نسبت به انتقال چربی مبادرت نماید. به طور معمول تا 6 ماه پس از انجام لیپوماتیک، فرم تن رو به بهبودی خواهد بود و به تدریج خوب تر و خوب تر می گردد که ولی همین در صورتی است که شما رژیم غذایی متعادل و عمل فیزیکی منظم داشته طریقه لیپوماتیک باشید. ولی بسته به وزن و مراد شما از عمل جراحی، باید عمل زیبایی متناسب با شرایطی که دارید در لحاظ گرفته شود. قبل از انجام لیپوماتیک شما حیاتی همکاران ما در گزینه این فعالیت مشاوره خوهاید داشت و طی این جلسه مشاوره در مورد نواحی موردنظر به جهت درمان، مورد ها منع انجام لیپوماتیک، بیماریهای زمینهای که شما دارید و مقدار تحمل درد شما بحث میشود. در موارد مختص و طبق درخواست بیمار ممکن هست در مواقعی به بیمار داروی آرامبخش هم داده شود. دورهی بهبودی بیمار به محل انجام لیپوماتیک و میزان چربی استخراج شده بستگی دارد.