عمل کوچک کردن سینه چیست؟

برای در اختیار گرفتن احساس درد سپس از عمل از داروهای مسکن مصرف نمائید. لذا توصیه ما غالباً آن است که بعد از آن از آنکه خانم قصد بچه دار شدن مجدد نداشته باشد این عمل را انجام دهد یا آنکه اگر مبتلا عوارضی همچون گردن درد ، درد پشت و سینه وایجاد خطهای ناشی از سوتیان بر بر روی شانه های خویش باشد مبادرت به کند و یا آنکه از نظر زیبایی و رخ فرمی که باعث کمتر اعتماد به نفس او گردد را ایجاد نموده باشد . در کل سینه های فراوان بزرگ غالباً سایزهای بالای سوتیان 90 می توانند سبب تولید درد در گردن ، درد پشت ، تولید موقعیت لچ افتادگی در در میان دو سینه و یا این که تحت سینه ها گردند و یا این که اهمیت ایجاد درد ناشی از وزن بالای سینه بر روی سوتیان گردد .این عمل جراحی حساس انجام یک برش در بدور هاله سینه (قرمزی دور سینه) و نیز یک برش در حوزه‌ زیر آن بصورت عمود انجام می گردد البته تکنیک های هم وجود داراست که بایستی یک برش بصورت عرضی نیز در منطقه چین تحت سینه ای داده شود . چسبندگی پوست به فاشیای عمیق در مرزهای تحتانی و داخلی باعث می شود که همین ناحیه در مقایسه دارای مرزهای جانبی و فوقانی پستان کاهش تحرک داشته باشد.مهمترین جنبه آناتومی کاهش پستان ، شعور مرجع خون و تأمین عصب به مجتمع آرئولار پستانک است. پستان بوسیله پیوندهای پوست-فاشیال در محل شکم زیرناحیه و بالای جناغ نگه داشته می شود البته به پکتورالیس عمل كوچك كردن سينه حساس لیپوساکشن فاسیا متصل نیست. البته به کارگیری کلیدی از آن در جهت کمتر حجم سینه میباشد. وزن خود را قبل از جراحی کاهش دهید. در پی آن فرد احساس می کند که وزن تن او سبک خیس شده و می تواند دارای سرعت بیشتری امور معمول خویش را به انجام رساند. آرنج خود را خم کنید و بدن خویش را در حدود ۱۵-۲۰ سانتی متر از نیمکت ذیل بیاورید. سیگار کشیدن را به مدت چهار هفته قبل از جراحی متوقف کنید. جراحی سینه ، دو ساعت و نیم الی چهار ساعت روزگار نیاز دارد. کلیدی به کار گیری از عمل جراحی برداشتن چربی و نسوج سینه و پوست اضافی آن اقدام به کوچک نمودن و هم بالا بردن سینه می شود . علاوه بر آن منجر آهسته خیس شدن معالجه می گردد و در نهایت جراحت های به وجود آمده را بدتر می کند. آیا جای جراحت ها می ماند؟