فروش آنلاین،تلفنی و حضوری دریچه زیر فن کویل در تهویه مارکت

دریچه های مشاهده به طور معمول دارای دو دسته درب وزنه ای و لولایی اساسی قفل زیمنسی طراحی و ساخته میشوند. امروزه دارای به کارگیری از دستگاه های مدرن و پیشرفته همچون دستگاه سی ان سی و برش چوب این قابلیت به کارفرمایان داده میگردد تا دریچه ذیل فن کویل چوبی را اهمیت هر طرحی طراحی و تعیین کنند. در دریچه زیر حرفه کویلی معمولی قابلیت و امکان گشوده و بسته شدن درب روزنه از طریق لولا و قفل مهیا شده و اینگونه امکان مشاهده از دستگاه را به مصرف کننده می دهد .حال آنکه در دسته وزنه ای درب روزنه به شکل تایلی از فریم روزنه جدا می‌گردد و بعداز مشاهده دستگاه دوباره در جای خود جانمایی میگردد . درب روزنه پایین حرفه کویل در هر طرف بایستی یک میل کوچکتر از فریم ساخته شود تا به راحتی گشوده وبسته شود . از آنجا که درب این دریچه زیر حرفه کویل وزنه ای می باشد ، لذا نیازی به قفل و لولا نداشته و کارکرد آن همچون سقف های تایلی می باشد . هنگامی از دریچه ذیل فن کویل خطی طرح اسلوت به کار گیری می‌گردد که روزنه دمش هوای حرفه کویل از دسته خطی طرح اسلوت باشد .درب روزنه پایین فن کویل خطی طرح اسلوت از ترکیب یک ورق آلومینیوم کلفت و یک روزنه خطی طرح اسلوت تشکیل میشود .درب روزنه پایین رشته کویل خطی طرح اسلوت به صورت لولایی و یا وزنه ای قابل ایجاد می باشد و فریم آن حساس پیچ نهفته و یا این که پیچ از بر روی نما تثبیت می شود .پوشش رنگ دریچه زیر رشته کویل خطی طرح اسلوت از رنگ کوره ای الکتروستاتیک اصلی کُد رنگ گزینه لحاظ کارفرما خواهد بود . دریچه زیر فن کویل خطی اساسی رنگ کوره ای الکتروستاتیک پوشش داده می شود و نیز حساس میچ پنهان و هم اصلی پیچ از روی نمای فریم نصب میگردد .دریچه پایین رشته کویل خطی به دو رخ لولایی و وزنه ای ساخته میشود قیمت روزنه مشاهده رشته کویل . همینطور کارگزاری همین دریچه ها به سادگی انجام می شود. دریچه پایین فن کویل معمولی هم اساسی پیچ از بر روی نمای قاب و هم از شیوه پیچ پنهان قابلیت و امکان نصب داراست . روزنه زیر حرفه کویل آلومینیومی ساده برای تماشا از فن کویل هایی به فعالیت می رود که فقط هوای بازگشت را از نتورک ها و داکت های هوا از فضای گوشه و کنار تامین می کند .این گونه روزنه ذیل حرفه کویل هیچ شیار و درزی به جهت ورود هوا به درون محفظه ندارد و صرفا از قاب روزنه و درب آلومینیومی سوای شیار و ترک تشکیل شده هست . تمام زوایای پروفیل های قاب روزنه زیر فن کویل به وسیله کرنر ها فارغ از استعمال از هر گونه اتصال جوشی به رخ پرسی به هم متصل خواهند شد . درب دریچه تحت فن کویل گریل دار هم به رخ وزنه ای و لولایی ساخته می شود و اصلی رنگ کوره ای الکتروستاتیک حیاتی کُد رنگ مورد حیث کارفرما پوشش دیتا می‌شود . این دریچه ها را میتوان به صورت وزنه ای لولایی، بی آلایش و شیار دار ساخت. می توان روزنه تحت حرفه کویل ساده را مهم رنگ کوره ای الکتروستاتیک پوشش اعطا کرد و این مزیت را دارد که حق تعیین رنگ مطابق حیث کارفرما و متناسب اهمیت محفظه دیتا می شود . چنانچه شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در آیتم دریچه فن کویل سقفی لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.