قیمت عسل طبیعی – خرید عسل اصل

عسل کوهی در صورتی که حقیقتا خالص باشد مضاعف اصلی قیمت است. همین طرز که بوسیله یکی از از سایت های نو تاسیس در زمینه فروش عسل طبیعی منتشر شده حقیقتا عجیب هست و نشان دهنده همین می باشد که همین عزیزان هیچ سر فن ای در موضوع عسل و زنبورداری ندارند. و همچنین حرارت دیدن عسل را نیز نشان می دهد. استاندارد ملی کشور‌ایران 90 درصد را به تیتر دستکم استاندارد پذیرفته است. استاندارد رطوبت موجود در عسل بر شالوده سازمان جهانی فی مابین 18 تا 18.5 % است. اما مهم همین نحوه نیز عسل های مرکبات، بهارنارنج، جنگلی و زیرفون که به طور کامل طبیعی هستند البته به برهان موقعیت آب و هوایی حوزه‌ ای که در آ برداشت می شود با رطوبت زیادی هستند و به راحتی در آب حل می شوند حساس این طرز این گونه عسل ها تقلبی محسوب می شوند. و همینطور به عامل کوچک بودن جسته زنبورهای وحشی ایران، حجره های این عسل از عسل طبیعی کندو کوچکتر است. در تصفیه عسل گرده گل و بال های زنبور و … به جهت انتخاب ناخالصی بیش از حد عسل مواد جامد غیر قابل حل را هم آزمایش می نمایند حداکثر مقدار مجاز مواد جامد غیر محلول در عسل کلیدی سانتریفیوژ ۱ /۰ گرم در ۱۰۰ گرم عسل گزینش شده است. سازمان استاندارد کشور ایران و اروپا میزان استاندارد هیدروکسی متیل موجود در عسل را 40 میلی گرم در هر کیلوگرم مجاز کرده است. ولی هرچه عسل عمده بماند هیدروکسی متیل آن اکثر می شود. همین فاکتور به میزان خاکستر و اسید موجود در عسل بستگی دارد. برای مثال عسل یونجه کلیدی اینکه کیفیت بالایی داراست اما به رنگ زرد رنگ پر‌نور می باشد و همین عاملی بر تقلبی بودن یا کیفیت ذیل آن نمی باشد. عسل تقلبی به راحتی در آب حل عسل طبیعی ناظمی می شود. من مطمئنم این طریق شما را خوشحال نمی کند ، شما به دنبال این می باشید که خودتان آستین را بالا بزنید و عسل تقلبی و یا بیکیفیت را از عسل واقعی تشخیص بدهید!