لیفت سانترال لب – لیفت لب بالا

بعلاوه، برای دستیابی به نتیجه بهتر، گاهی تایم ها تزریق ژل هم به همین فعالیت بیشتر میشود. عموماً همین مشکلات آن گاه از یک‌سری روز از بین بردن می شوند، ولی گاهی تایم ها ممکن است تا دو هفته هم دوام داشته باشند. • کمتر فاصله لب و بینی برای افرادی که مبتلا فاصله دوچندان در بین همین دو عضو بدن جراحی سانترال لب در اصفهان هستند. دست کم تا دو هفته پس از جراحی از مصرف دخانیات و نوشیدنی های الکلی بپرهیزید . غالبا عصر بهبودی بعد از آن از جراحی لیفت لب ۵ الی ۷ روز می باشد که در همین مدت مریض نباید کار و ورزش های سنگین انجام دهد. حیاتی محاسباتی که انجام میگیرد، تناسب آن با رخ سنجیده خواهد شد. که دکتر معالج جراح اساسی در لحاظ گرفتن همین بازگشت، محاسبات را انجام میدهد تا پس از رجوع و برگشت سرانجام مناسب حاصل شود. این جراحی به طور معمول در مطب انجام می‌شود که در آن فضای در بین بینی و لب کوتاه تر و به اصطلاح لیفت می شود و در نهایت باعث می شود لب ها آن گاه از جراحی، برجسته خیس و پرتر به لحاظ برسند و فرم با آنها بیشتر نمایان خواهد شد. اشخاصی که فاصله میان لب و بینی آن ها بیشتر از حد معمول (1.5) سانتی متر است. از آنجایی که میزان مرغوب بودن بالا همیشه مستلزم صرف هزینه اکثر میباشد هزینه آخری سانترال لب هم ارتقا مییابد. اگر مهم افزایش سن خویش احساس پیری می کنید و دلتان می خواهد طراوت و شادابی مجدد به لب های خویش ببخشید می بایست بگویم همین جراحی به شما بی تردید پیشنهاد می شود. برش های گزینه نیاز جهت جراحی سانترال لب در بافت مخاط بینی انجام می گیرد که همین عمل باعث خواهد شد مقادیر زیادی از پوستی که در بین بینی و لب وجود دارد نیاز به برداشت نداشته باشند. افرادی که میخواهند خط لب بالایی و حالت لب های آنان در لبخند زدن زیباتر باشد. همین لیفت برای کسانی که لبهای افتاده دارند و یا میخواهند که چهرهای خندان داشته باشند مناسب است. این روش در افرادی که تغییر‌و تحول مقداری میخواهند و رغبت به تغییر فرم لبهای خویش ندارند، مناسبتر است.