مدت زمان درمان سرطان سینه چقدر است؟

⅔ زنان مبتلا، سن بالای ۵۰ سال دارا‌هستند و غالب افراد باقی مانده ۳۹ تا ۴۹ ساله هستند. تاثیر معالجه غالبا تا 5 سال پس از جراحی باقی می ماند. غالبا آن گاه از جراحی ها به جهت کاهش ریسک عود دوباره سرطان تا حدود میانگین ۵ سال بکار گرفته میشود. احتمال پیدایش دلایل این روش به داروهای مصرفی بستگی دارد و می تواند شامل تهوع، استفراغ، کمتر اشتها و یا این که خستگی باشد. بیوپسی سنتینل لنف نود: در این طرز که در واقع مثال برداری غده لنفی پاسبان است، اولین غده لنفاوی زیر بغل شناسایی شده و برداشته میگردد تا نمونه برداری شود تا از بسط سرطان پرهیز شود و مشخص شود آیا سرطان به غده های لنفاوی رسیده می باشد یا این که نه. بافت پستان به طور طبیعی شامل غدد شیری هست که به وسیله مجاری باریکی در نوک پستان به تراز پوست متصل شده است. در همهی گونه های سرطان، سلولهای خودی میباشند که به رخ غیر قابل در دست گرفتن و غیر طبیعی رشد می‌کند و ممکن می باشد به قسمتهای دیگر بدن مهاجرت کند، به همین روند متاستاز گفته میشود. معالجه سرطان سینه به دست اندرکاران متفاوتی از پاراگراف جور و سطح سرطان، آلرژی شخص به هورمون ها، سن، سالم عمومی و تمایلات شخصی بستگی دارد. تراز 3: میزان تومور تا 5 سانتیمتر می‌رسد و به یک سری غده لنفاوی سرایت کرده است. مرحله 2: عرض تومور 2 سانتیمتر است و آغاز به توسعه و گسترش در گرههای مجاور کرده است. تراز 4: سرطان به اندامهای مختلف، اکثر وقت ها استخوانها، کبد، مغز یا ریهها سرایت کرده است. عده یا ضخامتی که در نزدیکی پستان یا تحت دست که در دورهی قاعدگی ظاهر میشود، میتواند از نشانه ها سرطان سینه باشد، حتی تودهای که به کوچکی یک نخود لمس شود. حتی در صورتی که بعد از متاستاز به نقاط دیگر بدن، برای اولی توشه تشخیص داده شود همچنان به عنوان سرطان سینه شناخته شده و معالجه میشود. علایم ابتلا به سرطان سینه کدامند؟ عوامل خطر ابتلا به همین سرطان به جهت مردان اکثر شامل موارد پایین میشود. معالجه سرطان سینه در فرایند نخستین ، قبل از این‌که بتواند به سایر نقاط بدن منتشر شود، آسان تر است. باتوجهبه میزان تومور و بسط سلولهای سرطانی به غدد لنفاوی یا سایر نقاط تن پزشک معالج مرحله پرورش عده سرطان سینه را تشخیص میدهد. هر دسته تغییر و تحول ناگهانی در بافت و ظواهر سینه باید به دکتر معالج گزارش دیتا شود. در این تحقیق نشان داده شد اغلب بیماران (95%) قرار ملاقاتشان را حساس دکتر کنسل نمی کنند بلکه تنها 5% آنها از رفتن نزد پزشک معالج سرباز می زنند. در این مطالعه که 4585 زن در 23 مرزو بوم جهان کمپانی داشتند نشان دیتا شد: فقط 20% از زنان مبتلا به سرطان به ترازو کافی حمایت می شوند تا بتوانند مسئولیتهای خانوادگی و کاری شان را مدیر کنند. سرطان سینه بدخیم و خوشخیم از طرز روشهای متفاوت تشخیص داده میشود. تودهی سینهای تنها نماد سرطان سینه نیست و همچنین موفق تودههای سینهای بدخیم نیستند. همینطور به برهان تشخیص زودهنگام و رویکردهای جدید به جهت درمان و درک بیماری مقدار مرگومیرهای دارای ربط دارای این بیماری کاهش یافته است. لازم به ذکر می باشد که سرطان سینه در آغاز در مجاری شیری (Ductal Carcinoma) یا این که غدد (Lobular Carcinoma) رویش میکند. چنانچه دکتر معالج تشخیص دهد که به سرطان پستان در گیر هستیم، دورهی معالجه را سرطان سينه مدل دوم آغاز میکند. هر چه سن یک خانم بالا میرود، ریسک ابتلا به سرطان در او اکثر میشود، براین اساس خانمهای حساس سن بالا خویش را از همین قاعده مستثنی نکنند، گفت: به علت برنا بودن جمعیت مرزوبوم ما، متوسط سرطان سینه در ایران حدود ۴۸ سالگی است. ممکن هست دربین که می باشد ها و تراز هورمون های متغیر تن رابطه وجود داشته باشد ، ولی علت ظریف آن معلوم نیست. در میان زنان دومین علت مرگومیر ناشی از سرطان پس از سرطان ریه است. ۹۰% زنان در گیر به سرطان سینه، دستکم ۵ سال پس از تشخیص بخت زندگی دارند. نازایی یا این که بارداری زن پس از 35 سالگی نیز میتواند به تیتر عامل ایجاد این بیماری برشمرده شود. قرمزی یا این که گودشدگی پوست پستان شبیه به پوست پرتقال. ب- دستها را در دوطرف سر بالا ببرید و سینهها را از لحاظ فرو رفتگی پوست و توکشیدگی نوک آن ها تحلیل کنید. محاسبه وغربالگری بیماریهای پستان حیاتی تفسیر حالا و معاینه سینه آغاز میشود.جهت نظارت بیماریهای پستان، متخصص زنان ، عوامل خطر در فرد ، شرح حالا و علایم بالینی را مورد برسی قرار میدهد. شایع ترین دسته سرطان پستان، سرطان از منشا مجاری شیری هست و از آنجا که این جور بافت عمده در یک چهارم بالایی و خارجی پستان وجود دارد، در حدود نیمی از سرطان های پستان در ربع فوقانی و خارجی آن یافت می شوند. درصورتیکه در دوره بارداری یا شیردهی نیستید و علامتها ذکر شده را دارید، پزشک جهت پی بردن به سرطان التهابی پستان، از شما آزمایش خواهد گرفت.