مفهوم اس پی اف در کرم های ضد آفتاب چیست ؟

اما در دیگر مکان ها این حالت گوناگون میباشد و بایستی یک عدد از گونه های آن را گزینش کنید. آووبنزونها: طیف گستردهای در لحاظ گرفته میشوند و در برابر UVA I عملکرد بالایی دارند. با همین حال، در برابر اشعه UVB عملکرد کمتری دارد. آنتهرانیلاتها: فیلترهای UVB و UVA دوچندان ضعیفی هستند و در مقایسه اصلی بنزوفنونها اثر کمتری دارند. «اکتوکریلن» (Octocrylene): یک ماده شیمیایی دوچندان ایمن است که همراه اساسی کمتر احتمال تحریک، سمیت نوری و پتانسیل فوتوالرژیک است. بسیار مقاوم در برابر نور می باشد و اساسی فیلترهای UV دیگر واکنش نشان غ کرم ضد آفتاب الارو نمیدهد. نور آفتاب موجب تحریک شدن پوستهای خشک میشود. مناسبترین ضد آفتاب برای پوستهای چرب و جوشدار ضد آفتاب غیررنگی با پوشش ملایم است. اکثر کسانی که پوست چربی دارند، از ضدآفتاب به علت چرب بودن و سنگین بودنش، فراری هستند. بعضا مطالعات به کارگیری از ضد آفتاب را اهمیت ملانوما به عامل احساس امنیت کاذب اعضا مرتبط دانستهاند، که ممکن است مدت زمانه آفتاب را ارتقاء دهد و سبب به تشکیل UVA و تغییرات بدخیم شود. به این دلیل، از بقیه جاذبهای UVB برای ارتقاء SPF به شکل ترکیبی به کارگیری میشود. در صورتی که اهمیت بقیه جاذب های UV مخلوط شود، میتواند فرمول SPF را افزایش دهد. اکسید آهن: میتواند افزودنی برای افزایش جذب و بهبود مراقبت در برابر UVA باشد. 1. اشعه UVA میتواند سبب ساز پیری زودرس پوست، چین و چروک و لکههای پیری شود. این محصولات بهترین مدل کرم ضد آفتاب هستند و به عنوان ضد آفتاب های Broad Spectrum (طیف گسترده) شناخته می شوند که به طور تام جلوی کل طیق اشعه های ماوراء بنفش UVA و UVB را می گیرند. در سرانجام همین تفکر که حفظ کامل و صد % از پوست می کند اشتباه است. طریق مصرف: 15 دقیقه قبل از در معرض آفتاب قرار گرفتن، به کارگیری کنید. به همین استدلال ضد آفتاب به جهت جلوگيری از ايجاد سرطانهای پوستی و پيری زودرس پوست اضطراری می باشد که در همه اشخاص استفاده شود. در نتیجه، به ندرت از آنها به کارگیری میکنند. واقعیت این می باشد که فقط به کار گیری از کرم های ضد آفتاب نمی تواند تضمینی به جهت نگهداری از پوست شما باشد. مهم تعیین و استعمال از یک کرم ضدآفتاب کلیدی کیفیت و متناسب اهمیت گونه پوست خود میتوانید تا حدودی از ساخت این عامل ها خودداری کنید. چون صرف حیث از استفاده از ضد آفتاب اساسی SPF بالا، برخی از اشعه ماورا بنفش خورشید می تواند به پوست شما برسد.