مهاجرت به کانادا از طریق ثبت شرکت ⭐️ حداقل سرمایه *2022* MIE

در در آغاز شخص می بایست به جهت بایومتریک(انگشت نگاری)به یکی از سفارت منزل های کانادا رفته و پس از آن بر اساس تحلیل لیست که به ایشان داده می شود مدارک لازم را عده آوری و ترجمه کند.سپس این مدارک را آپلود کرده و همه فرم های مربوطه به روند را مالامال نماید.در غایت هزینه باز‌نگری پرونده که مبلغ حدود 2500دلار کانادا می باشد پرداخت نماید و منتظر اخذ عاقبت باز‌نگری پرونده بوسیله سروان مسافرت بماند. بیش از ۱۰۰هزار نفر از همین مهاجران از روش سیستم اکسپرس اینتریِ (Express Entry) مشهور کانادا سفر می نمایند که رکورد بالایی برای این سیستم مهاجرتی است و ۸۰هزار نفرِ دیگر از شیوه برنامههای نامزدی استانی (Provincial Nominee Programs) که بهاختصار PNP نامیده میگردد مسافرت میکنند. در صورتی که فرد امتیاز و موقعیت لازم را داشته باشد می تواند سپس از تشکیل پروفایل خویش در این سیستم، در دورههای از پیش انتخاب شده برای امتیازبندی CRS Point، طی مدت ۱۵ دقیقه، امتیاز خود را ببیند. مدافعان مهاجرت و تازهواردانِ امیدوار منتظر بودند ببینند آیا تأثیرات ناشی از کرونا به کاهش سطح مسافرت کانادا سبب ساز می‌شود یا این که نه، که این آمار نشان بخشید اینطور نیست. اساسی توجه به فرآیند جهانی در بین کشورهای توسعهیافتۀ همسطح کانادا، این مرزو بوم آوازه خویش را در استقبال از پناهندگان و پناهجویان در تعداد نسبتا زیاد، ۲ برابر میکند. همین سیستم به مهاجران امداد می‌کند از روش مهارتها و تخصص کاریشان اقامت سرزمین کانادا را کسب کنند. سریعترین شیوه اخذ اقامت کانادا از همین روش می باشد . در صورتی که نتوانید منظورتان را بهخوبی به دیگران منتقل کنید، درصورتیکه نتوانید مطلبی بنویسید یا این که چیزی بخوانید، این فرصت برایتان پیش نمیآید که همگی مهارتهای خود را نشان دهید. در صورتی که مرحله بالاتری دارید، به جهت بهبود مهارتهای نوشتن و مکالمه، میتوانید از دورههای حرفهایتر که غالبا بدون پول نیستند به کارگیری کنید. در عوض، کانادا مهیا می باشد تا در ۳ سال آتی از ۱٫۲۳۳٫۰۰۰ مقیم دائم نو استقبال کند. همین آمار رکورد دیگری میباشد که سرانجام آن پذیرش سالانه حدود ۲۴هزار نفر در طی ۳ سال آینده خواهد شد. اداره سفر کانادا هر سال از کسانی که در همین لیست قراردارند بر پایه بالاترین امتیازها Comprehensive Ranking System اشخاص گزینه لحاظ را انتخاب و برایشان دعوت طومار درخواست اقامت را صادر می کند . او‌لین قدم جهت دوراندیشی از اینکه برای سفر به کانادا از چه جایی آغاز کنیم، گزینش مطلوب ترین شیوه مهاجرت کانادا است. لینک مجدد اعضای خانواده همیشه ستون سیاست مهاجرت کانادا بوده است؛ بدین ترتیب تعجبآور وجود ندارد که هدف جذب مهاجر از همین طرز آمار بالایی دارااست و در حدود ۸۰هزار پذیرش سالانۀ تازه است. این با برنامههای مرحله مسافرت کانادا در چند سال پیشین مطابقت دارد. در صورتی که شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در آیتم مهاجرت به کانادا از شیوه مجوز کسب لطفا از تارنما ما دیدن کنید.