مواد ضد رسوب ممبران-آنتی اسکالانت

اگر‌چه که هر چه میزان برای تهیه و تنظیم این هزینه نمایید ضرری ندارد و به نفع شما است. هر چه میزان برای تنظیم متاع مرغوب و اهمیت کیفیت هزینه کنید، در هزینه های مربوط به ردوبدل ممبران صرفه جویی کرده اید. آنتی اسکالانت یک عدد از مواد شیمیایی حتمی به جهت سیستم های تصفیه آب اساسی تکنولوژی اسمز معکوس (RO) می باشد. از داخل سیستم تصفیه آب به بیرون رخنه نمی کند و برای گوشه و کنار زیست خطری ندارد. این ماده را قطعا در جای خشک و خنک نگه دارید و دمای گوشه و کنار متعادل باشد. همینطور استشمام این ماده شیمیایی ممکن میباشد سبب ساز مشکلات و نارساییهای ریوی شود که در همین رخ نیز، فرد آیتم لحاظ باید فوراً به مکانی کلیدی هوای آزاد منتقل شود. همین توان یک گیاه ضد گیاه می باشد که محلولهای فوق اشباع نمکهای محلول در بهار را نگه دارد. تعویض ممبران به خصوص در تجهیزات صنعتی تبارک به طور قابل ملاحظه ای پرهزینه خیس از نحوه هایی میباشد که به جهت پرهیز از همین نقص‌ وجود دارد. کارایی کنید مطلقا آنتی اسکالانت باکیفیت و مرغوب خریداری نمایید چون دسته ارزان قیمت، کیفیت و مرغوبیت پایینی داراست و برای شما ایراد ساز خواهد شد و به ممبران و سیستم شما زخم جدی وارد لیست بها آنتی اسکالانت می کند. اگر از آنتی اسکالانت مرغوب و باکیفیت به کارگیری نکنید، بی تردید در گیر مشکل می شوید. می بایست توجه داشت که درصورتیکه بخواهیم به جهت سه روز عمل کرد دستگاه، آنتی اسکالانت استفاده کنیم. نتیجه تشکیل رسوب بر بر روی غشا، کاهش فلاکس آب نمک زدایی شده بوده که در غایت منجر کاهش راندمان پروسه و ارتقا هزینه های بهره برداری می گردد. پس در سرانجام می قدرت گفت که میزان دارایی ای که صرف خرید کردن آنتی اسکالانت می شود در واقع سرمایه گذاری بر بر روی دستگاه آب شیرین کن صنعتی است و حیاتی خرید کردن آنتی اسکالانت کلیدی میزان مرغوب بودن بالا تا یک سری سال می توانید به قدمت دستگاه تصفیه آب صنعتی بیافزاید و راندمان دستگاه را همیشه در نقطه خوب مراقبت نمایید. 5-2 میلیگرم در لیتر مقدار دوز تزریقی این ضدرسوب می باشد که در رخ قابلیت بهتر می باشد قبل از فیلترهای کارتریج تزریق شود تا بهترین کارایی را در رسوبزدایی داشته باشد. همین کالا نیز از گزاره ضدرسوب هایی می باشد که باید در خرید کردن آن دقت کنید. همینطور تعداد دفعات شستشوی ممبران افزایش پیدا خواهد کرد و در سرانجام قدمت آن اندک خواهد شد. همین املاح و نمک ها زمان عبور آب از ممبران و غشاها، روی آن ها رسوب می نمایند و می نشینند و به مرور زمان باعث فساد آنها و کمتر راندمان سیستم و دستگاه می شوند.