نقش کودکان در بالندگی حماسه عاشورا

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر؛ ساینس دیلی نوشت، به گفته مرکز در اختیار گرفتن بیماریهای ایالات متحده، روزانه بیش از ۲۰۰۰ بچه در سراسر جهان به استدلال کمبود آب آشامیدنی سلامت جان خود را از دست میدهند. به گزارش جام جم آنلاین، به گفته مرکز کنترل بیماریهای ایالات متحده، روزانه بیش از ۲۰۰۰ کودک در سراسر عالم به ادله فقدان آب آشامیدنی تندرست جان خویش را از دست میدهند. به عنوان مثال درصورتیکه کودک از توده کردن اسباب بازی هایش در اتاق پذیرایی سر باز می زند، اثاثیه بازی ها به مدت دو روز از دسترس او دور نگه داشته شوند، اگر استکان شیر را می ریزد، به او دستمالی به جهت تمیز نمودن داده شود یا درصورتیکه به خاطر اتلاف وقت، سرویس را از دست می دهد، مهم اتوبوس به مکتب برود. درصورتیکه پدر و مادر از نخست اهمیت توهین و تحقیر طفل روحیه ذلت و زبونی را در او تزریق کنند، مسلماً در آینده نتیجهای جز این نخواهد داشت. سخن نمودن مهم فرزندان می تواند ترسناک باشد البته در صورتی که به گونهای حیاتی آن‌ها گفتوگو نمایید که ارتباطتان محافظت شود حتی در صورتی که در آن لحظه نوپا از دستتان غمگین شود باز هم رابطهی مستحکمتری خواهید داشت. در صورتی که بدن صدای محترمانه، آهسته اما محکم داشته باشیم نیز خودمان و نیز فرزندمان متانت بیشتری خوا‌هیم داشت. بدن صدا زمان کلام نمودن حساس کودکان مضاعف اهمیت است چون معنی و معنی بیشتری نسبت به کلماتی که گفته می‌شود در بدن صدا وجود دارد. اغلب به عنوان والدین تن صدای کودکمان را تصحیح می کنیم اما چقدر به تن صدای خودمان فکر میکنیم؟ کودکان نیاز دارا هستند که حساس آن‌ها قاطع باشیم ولی بدن صدایمان می تواند آنها را حیاتی چیزی که میگوییم هماهنگ نماید یا این که سبب بیتوجهیشان شود. در همین مطلب چهار نکتهی مهمی که زمان سخن کردن با کودکان باید در حیث داشته باشید را به شما میگوییم. 5-تعامل حیاتی مربیان در مکتب : والدین بایستی در تعامل متقابل مهم مربیان باشند و از مشکلات فرزندشان در مدرسه آگاه شوند . فرزندان به شتاب تغییر و رویش میکنند، آموزش میبینند، استقلال بیشتری پیدا میکنند و والدین نیز می بایست همپای آنها تغییر تحول کنند. درصورتیکه توجه کرده باشید، هیچ کودکی در خاله بازی خود بد و بی رویه نمی گوید و ضیافت را خراب نمیکند؛ زیرا کودک ها اصول نخستین آداب معاشرت را که از مادر و پدرانشان آموخته اند را تکرار می کنند و همین تکرار به استمرار نقش آفرینی و ضبط این نقش ها در ذهنشان امداد میکند. محققان راههای بی آلایش و کمهزینهای برای تصفیه آب آشامیدنی در کشورهای کمدرآمد حیاتی به کارگیری از کلر ابتکار اختراع کردهاند، اما نگرانی مرسوم این است که افزودن کلر به آب میتواند به باکتریهای موثر موجود در میکروبیومهای روده در اکنون پرورش کودکان که نقش مهمی در حفظ سالم تمام بدن دارند، آسیب برساند. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب وبسایت بازیگر نقش کودکی جواد در سریال نوپا مهندس.