همه پاسخ ها | وبلاگ ست

در یک اقتصاد صنعتی که توسط متخصصان اداره می شود ، فشار زیادی وجود دارد که مطمئن باشید ، کسی است که همه پاسخ ها را دارد.

کسی که همه سوالات را دارد بسیار ارزشمندتر است. توانایی تشخیص آنچه هنوز کشف نشده است و دیدن آنچه ندیده شده یک مزیت مهم است.

نادرترین از همه این است که شخص متواضع (و با اعتماد به نفس) متوجه شود که حتی لیست سوالات نیز می تواند مبهم باقی بماند. یافتن سوالات مناسب ممکن است همان چیزی باشد که باید انجام دهیم.