پخش الکترود استیل جوش و برش آریا

فلز جوش حاصل به طور معمولی یک فولاد زنگ نزن مقاومت بالا نیتروژن دار حساس پایداری بالا چقرمگی مناسب به خصوص در جايگاه حرارت های زیاد خواهد بود. بودن نیتروژن در کنار مولیبدن در این دسته الکترودها جوش مقاوم در برابر حفره دار شدن و خوردگی های احتمالی در سرویس کاری را به وجود می آورد. زیرا در همین شیوه ها فلاکسی جهت پاکسازی منطقه جوش وجود ندارد. مظافاً پایداری به خوردگی خوب از مهمترین ویژگی جوش حاصل از همین الکترود می باشد. الکترود استیل ذکر شده برای به کارگیری جوشکاری بر روی فولادهای AISI219 حیاتی UNS S211900 بسیار خوب می باشد. جوشکاری استیل کلیدی نحوه قوسی اهمیت گاز محافظ GMAW که به آن MIG هم میگویند. راههای جلوگیری: تمیز کاری عالی قطعات قبل از جوشکاری ورق استیل خصوصاً از آلودگی های آلی، نگهداری حوضچه مذاب جوش به مدت طولانی خیس کلیدی کمتر سرعت جوشکاری ورق استیل، رطوبت گیری الکترودها، کمتر نفوذ هوا به ناحیه جوش کلیدی کاهش نمودن طول قوس، به کار گیری از الکترودهای کم هیدروژن، استعمال از فولادهای اندک گوگردتر و . فلز جوش در هر دو شکل بدون عملیات حرارتی یا این که تحت عملیات حرارتی بعدی قابل می باشد. فلز جوش حاصل بطور عادی یک فولاد زنگ نزن آستنیتی مستحکم نیتروژن دار اصلی مقاومت بالا و چقرمگی مطلوب به خصوص در مرتبه حرارت های دوچندان خواهد بود. ساختار کریستالی جوش حاصل نیز دو فاز بوده و حاوی یک ترکیب فازی فریتی استنیتی می الکترود استیل قیمت باشد. رخ همین ساختار در فلز جوش بستگی به شتاب سرد شدن داشته البته معمولاً به الکترود استیل زمین رخ دندریتی است. در این طریق که به آن تیگ (TIG) نیز گفته می شود، قوس الکتریکی ما بین الکترود غیر مصرفی تنگستن (یا تنگستن-توریم) و قطعه کار برقرار شده و گرمای لازم جهت ذوب فیلر فارغ از روکش که بوسیله اپراتور به منطقه جوش وارد می شود، به وجود می آید.