پرشر سوئیچ – آسانسور هیدروفربد

از جمله مهمترین کمیت های گزینه اندازه گیری در واحد های صنعتی، کمیت فشار می باشد، بگونه ای که به جهت تعین نوع تجهیزات ابزار ظریف معمولا یک عدد از گزینه هایی که همواره آیتم سوال می باشد ، فشار سیستم و در عاقبت ماکزیمم فشار قابل تحمل آن می باشد.از اینرو همواره تهیدست تجهیزاتی هستیم تا مهم اعتنا به موقعیت محیطی و استاندارد های مربوط بتوانیم فشار سیستم را اعلام نماییم و با اعتنا به آن ،عمل می کنیم. در هنگام گزینش پرشر سوئیچ های انگشتی می بایست به مدل اتصال آن ها به سیستم و برهه زمانی کارکرد توجه کنیم. در دعوا انتخاب، باز‌نگری بها ها، خرید کردن و شناخت عمده مهم پرشرسوئیچ، مطالبی به تفسیر پایین درج شده تا شما بازدیدکنندگان گرامی از تارنما تخصصی گروه دماتجهیز (عضو رسمی اتحادیه فروشندگان اثاثیه شوفاژ و تهویه مطبوع)، حساس امداد همین نکته ها بتوانید اصلی دیتاها کافی، به جهت تعیین و خرید پرشرسوئیچ مطلوب گوشه و کنار زندگی یا این که محل فعالیت خود، اقدام نمایید. میکرو سوئیچ به جهت جدا و وصل کردن مدار الکتریکی کمپرسور گزینه استفاده قرار میگیرد. میکروسوئیچها خویش انواعی دارند که بسته به کاربرد، در پرشر سوئیچ گزینه به کار گیری قرار میگیرند. به طور کلی پرشر سوئیچ اشنایدر به استدلال قابلیتها و ویژگیهایی که دارد، به طور گسترده در صنعت مورد استفاده قرار میگیرد. یک پرشرسوئیچ یا این که سوئیچ فشارحداکثر،دستگاهی است که طی یک مکانیسم ساده، زمانی که در مسیر محل ورود آن به فشار گزینه نظر می رود،یک کنتاکت الکترونیکی را فعال می نماید و همین کنتاکت به رخ یک سیگنال الکترونیکی به محل گزینه نظر فرمان می دهد. فشار روغن سیستم برودتی همواره تابعی از فشار زیر کمپرسور است. در بخش اعظم سیستم های برودتی اهمیت ظرفیت پائین ،”پرشر سوئیچ” نصب نمی شود چرا که در سیستم های حساس توان و ارزش پائین، کارگزاری همین قطعه توجیه اقتصادی نداشته و ممکن میباشد هزینه نصب پرشر سوئیچ از هزینه کمپرسور عمده شود.در بخش اعظم مواقع پرشر ،مبرد از طریق لوله موئی و یا “شیلنگ فشار قوی” به پرشر متصل پرشر سوئیچ المنت می شود. “دوال پرشر” هم دستگاهی میباشد که قوی است نیز فشار بالا و هم فشار پائین دستگاه را در اختیار گرفتن نماید. شرایطی را در لحاظ بگیرید که مسیر دیسشارژ مسدود شده باشد .در این موقعیت فشار و متعاقبا دمای گاز به سرعت بالا می رود و در خوش بینانه ترین موقعیت فقط موتور آسیب میبیند. به این جهت هنگم کارگزاری اویل پرشر، یک مسیر از فشار تحت (LOW) کمپرسور به جهت اویل پرشر نصب می شود.اویل پرشر در هر لحظه فشار روغن را حساس فشار LOW مقایسه کرده و درصورتیکه این فشار بالا تر و یا این که پایین خیس از حد تعیین شده باشد به مدیر برق هشدار داده و الکتریسیته سیستم را جدا می کند. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط دارای پرشر سوئیچ شکوه وب وب سایت خویش باشید.