پلنیوم باکس ارزان از کجا بخرم؟

در ادامه همین مطلب اهمیت طراحی پلنیوم باکس و مزایای استعمال از آن آشنا خوا هیم شد. عمدتاً جهت مرتبط ساختنِ لاینِ اصلیِ شبکه هوا در سقف کاذب و پلنیوم باکس، از انواعِ کانال خرطومی (فلکسیبل، انعطافپذیر) به کارگیری میگردد که بهوسیلهی بست و چسبِ هوابندی از هر دو سو هوابندی انجام میشود. عمدتا جهت دارای ربط ساختن خط دارای کانال هوا در سقف کاذب و پلنیوم باکس، از اشکال شبکه خرطومی (فلکسیبل) استعمال میگردد که بهوسیله بست و چسب هوابندی از هر دو سو هوابندی میشود. جهت انتقال هوا توسط دریچه خطی یا این که روزنه های مهم ارتفاع بلند از پلنیوم باکس به کارگیری می شود. جهت افزایش زیبایی گوشه و کنار داخلی ساختمانهای چندین طبقه می بایست از سیستم هوارسانی استفده شود. باکس توزیع هوا از متاع ورق گالوانیزه به ضخامت نیم میلیمتر به بالا و بر شالوده شرایط فضای سقف کاذب و همینطور طول و عرض روزنه های خطی و اسلوت طراحی و ساخته می شود. جهت پرهیز از هرگونه نشتِ هوا و افت فشار و پرهیز از تبادلِ دمایی دربین دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همچنین خودداری از انتشارِ صدای هوای شناور در داخل پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا خارجیِ پلنیوم باکس از عایقِ الاستومری به کار گیری میشود. به منظور هوا دهی یکنواخت به روزنه ها دارای طول بلند اساسی کاربرد دکوراتیو از پلنیوم باکس استفاده می شود. قابلیتها: از آنجا که دریچه های خطی اسلوت بصورت دکوراتیو و در ارتفاع های بالا کار می شوند و قابلیت و امکان هوادهی یکنواخت در طول بالای خرید پلنیوم باکس دریچه وجود ندارد. نکته مهم در کمتر بها خرید پلانیوم باکس، تهیه و تنظیم مستقیم آن از مرکزها ایجاد آن است. بها لحظهای و بهروز آلیاژ مصرفی در ایجاد پلنیوم باکس هم زیاد تاثیرگذار است.