پلنیوم باکس-پلنیوم باکس اتاق تمیز-آژند کلین روم

اتاقهای رایانه به طور معمول از سیستم کف بالا به جهت قفسه های سرور به کارگیری می کنند. هر سیستم تهویه مطبوع به طور معمول از دو جعبه پلنوم به عمل گیری می کند: پلنوم تأمین و پلنوم برگشت. هر سیستم تهویه مطبوع مطابق معمول از دو جعبه پلنوم به کارگیری می کند: پلنوم تأمین و پلنوم برگشت. جنس آلیاژ، اندازه، رنگ و شرایط خروجی جعبه توزیع هوا بر پایه التماس و نیاز معماران طراحی پلنیوم باکس ساخت خواهد شد. محصول آلیاژ بهکار رفته در ساخت جعبه توزیع هوا از نوع ورق گالوانیزه یا آلومینیوم بوده و در دو موقعیت همراه اهمیت روزنه هوا یا این که کلیدی پنل نصب گونه های روزنه هوا قابل تولید است. و نیز به صورت مخفی روزنه بر بر روی دیوار و یا این که سقف پلنیوم باکس داکت اسپلیت کارگزاشتن خواهد شد. به مراد اختلاط خوب تر هوای پشت روزنه های خطی ، اسلوت و قوسی حتمی می باشد تا پلنوم باکس در پشت هر روزنه کارگزاری شود. در همین بخش از مقاله آشنایی اهمیت پلانیوم باکس و کاربردهای آن در معماری ساختمان به پرسش ها شما نصب پلنیوم باکس پاسخ خواهیم داد. به کار گیری از پلنیوم باکس ها در ساختمان ها به منظور توزیع و اختلاط یکسان هوا، پخش هوا و تعدیل فشار خروجی هوا در کل نقاط روزنه های خطی و اسلوت به کارگیری می شود. در صورتی که به زیباسازی محفظه اطراف خود با می دهید، به کار گیری از این کالا می تواند نقش بسزایی در نمای عمل شما داشته باشد. به ادله عایق بودن از تجمع رطوبت در پلنیوم دوری می کند. پلنیوم باکس سبب پخش هوا و تعدیل فشار خروجی هوا از تمام نقاط دریچه خطی و اسلوت می شود. بر شالوده مدل، اندازه، تعداد محل ورود لوله خرطومی و تعداد خروجی دریچه ارزش کل شده پلانیوم باکس اهمیت یکدیگر گوناگون است. به جهت اشخاصی که هر گونه نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همینطور هدایت در گزینه چگونگی استعمال از انواع پلنیوم باکس ، شما ممکن است می توانید اساسی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.