پمپ تزریق مواد شیمیایی (دوزینگ پمپ) – گروه صنعتی هفت

حرکت رفت و برگشتی پیستون در دوزینگ پمپ دیافراگم دیسکی به سیال هیدرولیک وارد شده و سبب حرکت دیافراگم به جلو و عقب می شود. پمپ های دوز دیافراگم هیدرولیک (دیافراگم انحراف هیدرولیک). نرخ جریانی که بایستی دوز شود: فهمیدن محدوده دست‌کم یا حداکثر به جهت انتخاب نوع پمپ با است. یک پمپ دوز بایستی همیشه اجازه تهیه نرخ جریان را به صورت خطی بدهد و طراحی آن می بایست تکرارپذیری، تکرارپذیری و فشار حجم جابجا شده را تضمین کند. تکرارپذیری: توان به دست آوردن عاقبت یکسان در اندازه گیری های انجام شده بوسیله اپراتورهای متفاوت در زمان های هنگامی متعدد و همیشه در وضعیت یکسان است. پمپ ها و سیستم های اندازه گیری در صنعت پتروشیمی برای بخش اعظمی از فرآیندهای بخش هیدروکراکینگ و ترک بخار به کار گیری می شود. علاوه بر پروسه هیدروکراکینگ و ترک خوردگی ، ما از بقیه فرآیندهای تصفیه معمولی اهمیت گیاهان تقطیر نیز پشتیبانی می کنیم. علاوه بر میکرومتر می اقتدار از یک عملگر پنوماتیکی یا این که الکترونیکی به کارگیری کرد که همین عملگرها با سیگنالی که از سیستم دریافت می کند، دبی را به صورت اتوماتیک تهیه و تنظیم می نماید. مقدار دبی در مترینگ پمپ ها قابل تهیه و در دست گرفتن بوده و همینطور برخلاف پمپ های سانتریفیوژ، دبی مستقل از فشار می باشد. در همین اورجینال عملیاتی، دبی دوز اساسی گشوده نمودن ناچیز و بیش جابجایی دیافراگم تنظیم میشود، در زمان گشوده کردن بیشتر، حجم بیشتری در محفظه به جهت جابجایی وجود داراست و در زمان محدود نمودن جابجایی میزان جریان کمتر است. حجم در هر گوشه و کنار به آرامی با هر چرخش پیچ تغییر و تحول می کند. حجم پمپ را می قدرت با ارتقاء شتاب روتور به صورت خطی پمپ دوزینگ چیست ارتقاء داد. مکانیزم مکش و چگالی در دوزینگ پمپ های پیستونی توسط حرکت خطی پیستون صورت می پذیرد. همین پمپ ها غالبا برای ظرفیت های بالا گزینه به کار گیری قرار می گیرند. اینها شامل گاز ، گازوئیل ، روغن گرمایش ، اعصاب کننده ها ، پروپان و بوتان است. پمپ های تزریق شیمیایی مورگان برای روغن و گاز برای کارایی ماندگار و نگهداری آسان خرید دوزینگ پمپ اسید طراحی شده اند.