چه کسی اهمیت می دهد؟ | وبلاگ ست

سوالی که زیاد از خودمان نمی پرسیم، اما انتخابی است که هر روز انجام می دهیم.

اهمیت ندادن وسوسه انگیز است. اگر تصمیم می گیرید اهمیتی ندهید، از این کار دور هستید. این به سادگی این است که تا حد امکان کمتر انجام دهید، از دردسر بیش از حد اجتناب کنید، بپرسید که آیا در آزمایش خواهد بود یا خیر، سعی کنید از قلاب خودداری کنید، پس چه…

از سوی دیگر، مراقبت می تواند منجر به دل شکستگی شود. مراقبت فرصتی است برای ایجاد تفاوت، در واقع درگیر شدن در اتفاقات بعدی. مراقبت ما را در قلاب قرار می دهد و مراقبت فرصتی برای مشارکت می دهد.

وقتی اهمیت می‌دهیم، می‌توانیم تفاوت ایجاد کنیم، و این معنا را ایجاد می‌کند، مسیری به سوی اهمیت.