ژنیکوماستی و راه حل درمان + علائم و نکات مهم – مجله فیت شیپ

اهمیت این حال، چنانچه تراز استروژن مردانه بیش از حد بالا و یا بیرون از تعادل کلیدی مرحله تستوسترون باشد، سبب به ژنیکوماستی خواهد شد. بیش از 50% نوزادان پسر اساسی سینه های پهناور خیس از حد عادی به دنیا می آیند. علائم بیماری ژنیکوماستی در هر کدام از درجهبندی های آن، گوناگون است. علامتها اولیه ژنیکوماستی تبارک شدن سینه های مرد است ؛ همانطور که پیش از این ذکر شد، ژنیکوماستی پهناور شدن بافت غده به جای بافت چربی است.به طور متناوب در مکان که نوک پستان میباشد و ممکن می باشد حساس لاستیک یا این که توانمند داشته باشد ،مشابه است. خطرات ناشی از بزرگی سینه های مردانه مربوط به بیماری ها و موقعیت خاص (مانند سیروز کبد) همان کارداران خطر هست که به این وضعیت سبب می شود. هیپوگنادیسم: هر یک از ناراحتی بالینی که اهمیت تولید طبیعی تستوسترون تداخل پیدا کند، نظیر سندرم کلاین فلتر و یا نارسایی هیپوفیز، حیاتی پیدایش ژنیکوماستی در رابطه است. نوزادان پسر که به سنین بلوغ میرسند و مردان مسنتر به این عامل دچار ژنیکوماستی می‌شوند که تغییرات طبیعی در سطح هورمون به‌وجود میآید، هر تعدادی علل دیگری نیز وجود دارد. همانطور که گفتیم تغییرات تراز هورمون استروژن و ارتقاء آن می تواند سبب ژنیکوماستی شود. پیری: تغییرات هورمونی که اهمیت ارتقا معمولی سن صورت میدهند سبب ژنیکوماستی میشوند، به ویژه در مردانی که طولانی تر وزن دارند. این در حالیست که هورمون استروژن خصوصیت های زنانه از پاراگراف رویش سینهها را منجر میشود. سوءتغذیه و گرسنگی: هنگامی که تن از تغذیه مناسب محروم باشد، تراز تستوسترون کمتر مییابد ولی تراز استروژن ثابت باقی می ماند و سبب عدم تعادل هورمونی میشود. به طور کلی، ژنیکوماستی ایراد جدی نیست، ولی رویارویی اهمیت چنین موقعیت بالینی می تواند یه خرده مشقت بار باشد. نشانه ها ژنیکوماستی اکثر وقت ها به وسیله تغییرات در سطح ها هورمون زنانه (استروژن) و هورمون مردانه (تستوسترون) تولید میشوند؛ البته علت آن ها فقط نمیتواند بهخاطر تغییرات هورمونی باشد و علتهای دیگری هم ممکن میباشد داشته باشد. عمل جراحی اکثر زمان ها بصورت آندوسکوپی انجام میشود، به این مضمون‌ که فقط برشهای کوچکی ساخت میشود. ژنیکوماستی (Gynecomastia) عارضه ایست در مردان که کلیدی پهناور شدن بافت سینه همراه است، گهگاه فقط یکی از پستان ها و گاهی هر دوپستان (به میزان یکسان یا این که متفاوت). در نوجوانانی که هیچ علت ظاهری به جهت ژنیکوماستی ندارند، دکتر معالج ممکن است ارزیابیهای دورهای را هر سه تا شش ماه یکبار توصیه کند تا مشخص و معلوم شود آیا موقعیت خودبهخود بهبود مییابد یا خیر. چنانچه شما هر مدل سوالی در رابطه اهمیت چه جایی و شیوه به کار گیری از ژنیکوماستی مهم ورزش دارید، می توانید اهمیت ما در ورقه وب تماس بگیرید.