کارها | وبلاگ ست

آنها ضروری هستند. اگر زباله ها را بیرون نبریم خانه شروع به بوی بد می کند.

اما در محل کار، اگرچه ممکن است ضروری باشند، ممکن است مهم نباشند. حداقل آنقدر مهم نیست که بتوانیم روی آن تمرکز کنیم.

کارها عبارتند از:

  • قابل تکرار
  • اثبات شده است
  • ریسک کم
  • نسبتا غیر شخصی

قبوض باید پرداخت شود. اما ممکن است نیازی به پرداخت آنها توسط شما نباشد.

کارآفرینان، هنرمندان و فریلنسرها اغلب زمان زیادی را صرف کارهای خانگی می کنند. ما این را توجیه می کنیم زیرا برون سپاری کارها به دیگران هزینه دارد و در این لحظه، پول تنگ است.

اما این داستان واقعی نیست.

حقیقت این است که اگر از انجام کارهای روزمره دست برداریم، باید به جای آن کار واقعی انجام دهیم. چیزهایی که قابل تکرار یا اثبات نیستند. چیزهایی که از نظر عاطفی دشوار هستند، از نظر خلاقیت چالش برانگیز هستند یا به سادگی به کاوش و جرات برای پیگیری نیاز دارند. اگر در این کار موفق شویم، پول زیادی برای انجام کارهای خانه وجود خواهد داشت.

انجام کارها با شادی و مهارت یک سرگرمی خوب است. اما ممکن است آن چیزی نباشد که در حال حاضر باید انجام دهید.