یونیت هیدرولیک HK

یک سیستم هیدرولیکی مایع محصور را برای انتقال انرژی از منبعی به منشاء دیگر به کار می گیرد، و متعاقباً حرکت دوار، حرکت خطی یا نیرو ایجاد می کند. واحد قدرت ، نیرو آیتم نیاز به جهت همین انتقال سیال را آماده میکند. موتورهای الکتریکی و موتورهای احتراق داخلی مانند موتورهای دیزلی یا بنزینی خصوصیت های متمایز از خویش نشان می دهند که خصوصیت های متعدد اقتدار آن ها را دیکته می کند. همچنین در تولید و ساخت اختصاصی به فرد یونیت هیدرولیک جایگزین نمودن موتورهای دیزلی و یا بکارگیری از الکتروموتورهایی که قدرت بالاتری دارا‌هستند وجود دارد. برای فهم بهتر اصول عملیاتی و ویژگی های طراحی در یک واحد اقتدار هیدرولیک، ممکن هست نگاه کردن به اجزای با یک جور استاندارد مورد به کارگیری در سیستم های هیدرولیک صنعتی اثرگذار باشد. نکته ای که می باشد اینست که در طراحی و ایجاد یونیت هیدرولیک اختصاصی در صورتی که محدودیتی به لحاظ ابعادی به‌وجود بیاید حتما رخ و روش نصب نمودن قطعه ها تغییر تحول پیدا می کند. یونیت هیدرولیک که با اسم پاورپک یا این که پاوریونیت در صنعت ما شناخته شده است ، متشکل از مخزن ،پمپ هیدرولیک،الکتروموتور،و شیرهای در دست گرفتن فشار-کنترل دبی و در اختیار گرفتن جهت و متعلقات دیگر نظیر فیلتر های مکش ،فشار،برگشت و نشان دهنده های چشمی فشار (مانومتر)و تراز روغن می باشد .یونیت های هیدرولیک متناسب حیاتی طراحی و نقشه مدار هیدرولیک بصورت یک گروه ساخته می شود. این سیستم به اعمال فشار هیدرولیک مورد نیاز به جهت موتور, سیلندر, عملکرد یونیت هیدرولیک و دیگر بخش های مکمل از یک سیستم هیدرولیک کمک میکند. در صنعت از سه نحوه جهت انتقال توان از یک نقطه به نقطه دیگر استفاده می شود. خصوصیت ها و مشخصات مکانیکی یک واحد برق هیدرولیکی نوع پروژه هایی را دیکته می کند که می تواند به جهت آن ها مؤثر باشد. بعضی از دست اندرکاران مهمی که عملکرد یک واحد برق هیدرولیکی را ذیل تأثیر قرار می دهند، محدودیت های فشار، گنجایش قدرت، و حجم مخزن هستند.