انتخاب ضربان ساز خود | وبلاگ ست

راجر بنیستر با داشتن یک مسابقه رله از دوندگان سرعت در کنار خود، چهار مایل دوید. اگر او می توانست با سرعت خود حرکت کند، دویدن را در زمان رکوردی به پایان می رساند.

اگر در دفتری کار می کنید که در آن افراد به طور منظم کارهای پیشرفت را ارسال می کنند، احتمالاً کار شما نیز ارسال خواهد شد. اگر در یک صنعت یا کد پستی هستید که در آن کارآفرینان به طور منظم کسب و کارهایی در مقیاس را می سازند و سرمایه گذاری می کنند، به احتمال زیاد شما هم این کار را خواهید کرد.

تیم ضربان تصادفی نیست. این یک انتخاب است.

فقط به این دلیل که این اطراف کند است (یا خیلی سریع، یا بیش از حد وحشیانه، یا بیش از حد بی معنی) به این معنی نیست که باید همینطور بماند. یا اینکه باید اینجا بمونی