بعد از اعتماد چه می آید؟ | وبلاگ ست

با یک جوراب ساق بلند روی سر وارد بانک شوید و احتمالا دستگیر خواهید شد.

جامعه مدنی آنگونه که می شناسیم وابسته به هویت و مسئولیت است. انسان کاری انجام می دهد و صاحب عواقب آن است. این الزام هویت منجر به پویایی بازار آزاد می شود که ما آن را اعتماد می نامیم.

حتی شرکت هایی که مردم نیستند اما اخیراً امتیازات زیادی به آنها داده شده است، گهگاه مجبورند تاوان سوء استفاده از اعتماد ما را بپردازند.

اما چه اتفاقی می‌افتد وقتی ایمیل، مقاله، صدا، تعاملات – از طرف یک شخص نیست، بلکه از انبوهی از ربات‌ها است؟ آیا واقعاً دونی آزموند برای ما تولدت مبارک می خواند یا یک ساخت هوشمندانه با هوش مصنوعی؟

[On the other hand, people are really making good use of the free AI on this blog–and so far, it’s pretty trustworthy.]

هنگامی که اینترنت شروع به از بین بردن روابط بین فردی ما کرد، ما به نام های تجاری یا سرنخ ها برای کشف آنچه واقعی است تکیه کردیم. ما کپچا و فیلترهایی را اختراع کردیم تا بفهمیم چه کسی یا چه چیزی صادق است.

نوع خاصی از اعتماد دیگر مفید نیست. مزاحمان خودخواه یکی از اولین برندگان بزرگ در مسابقه هوش مصنوعی خواهند بود که از سیستم هایی سوء استفاده می کنند که بر اساس ایده های سنتی هویت و مسئولیت ساخته شده اند.

بعد چی؟

این لحظه خوبی برای شروع جدی گرفتن سوال است.