تلاش در جهت کیفیت | وبلاگ ست

کیفیت به عنوان مطابقت مداوم با مشخصات تعریف می شود. وعده ای قابل اندازه گیری که داده شد و عمل کرد.

تلاش زمانی اتفاق می افتد که از سرعت عادی خود فراتر برویم. زمانی که عمیقاً حفاری می کنیم و کار فیزیکی یا عاطفی انجام می دهیم و روی چیزی غیرعادی تمرکز می کنیم. تلاش برعکس ساحل نشینی است.

اغلب به ما آموخته اند که کیفیت نتیجه تلاش است. که اگر بیشتر تلاش می‌کردید، به مشخصات ملاقات نزدیک‌تر می‌شوید.

و با این حال، وقتی به سازمان‌ها یا برندها یا افراد دارای شهرت کیفیت نگاه می‌کنیم، اصلاً مشخص نیست که آنها این کار را با تلاش بیشتر انجام دهند. زیرا این به سادگی پایدار نیست.

افرادی که در کارخانه لکسوس کار می کنند در پایان روز از کسانی که کادیلاک اسکالید را می سازند خسته نیستند. این در مورد تلاش نیست. همین امر در مورد داباوالا نیز صادق است که هرگز زایمان را از دست نمی دهند. در واقع، تمرکز بر تلاش (و تلاش تیم شما) تقریبا تضمین شده است تا اطمینان حاصل شود که مشکل کیفیت شما ادامه خواهد داشت.

مشکلات کیفیت مداوم یک مسئله سیستمی است و اگر روی سیستم خود کار نکنید، آن را بهبود نخواهید داد.

“چگونه این کار را انجام دهیم؟” سوالی بسیار بهتر از این است که “چه کسی به اندازه کافی تلاش نمی کند؟”