توهم مقیاس | وبلاگ ست

مشاغل کوچک موفق اغلب وقتی به دنبال رسیدن به مقیاس کاملاً متفاوت هستند دچار مشکل می شوند.

به راحتی می توان باور کرد که وقتی اوضاع وجود دارد ، اوضاع به طور چشمگیری بهتر می شود بیشتربه

مشتریان بیشتر ، کارکنان بیشتر ، سهم بازار بیشتر.

و به راحتی می توان باور کرد که رسیدن به سطح پایدار بعدی تنها نتیجه تلاش هایی است که شما را به اینجا رسانده است.

اما هیچکدام درست نیست.

بین این سطح و سطحی که به دنبال آن هستید ممکن است یک مشکل طولانی تر ، دشوارتر و گرانتر از آنچه به نظر می رسد وجود داشته باشد.

ماندن در مقیاسی که کار می کند یک مبارزه ترسو نیست. این ممکن است تنها بهترین روش انجام کار باشد که برای افرادی که اهمیت می دهند اهمیت دارد.

و اگر تصمیم به عبور از Dip دارید ، در نظر بگیرید که آیا منابع ، حوصله و تیم لازم برای رسیدن به طرف دیگر را دارید.