خدمات به مشتریان رایگان است. | وبلاگ ست

(خدمات به مشتریان گران است)

البته گران است. شما باید افرادی را که تمایل به همدلی و مهربانی دارند استخدام کنید. شما باید سیستم و آموزش و پشتیبانی ارائه دهید. شما باید از میانبرها اجتناب کنید و با افراد بهتر از حداقل مورد نیاز برای گذراندن روز رفتار کنید. و باید به افراد خود اعتماد کنید تا آنچه را که درست است انجام دهند.

اما همه این هزینه ها – این ارزان ترین راه برای اطلاع رسانی در مورد کاری است که انجام می دهید.

خدمات عالی به مشتریان هزینه خود را دارد.

شرایط زیادی وجود دارد که هیچ خدمات مشتری به تنهایی هزینه آن را پرداخت نمی کند. گوگل نیکلی برای کمک به مردم با بسیاری از خدمات ارائه نمی دهد … و پولی که پس انداز می کنند صرف چیز دیگری می شود که به آنها اجازه رشد می دهد.

این بین نقاط، انتخاب خدمات پایین به مشتریان، یا تقریباً کافی است – این زمانی است که صرفاً اتلاف وقت و پول است.

بزرگترین معامله بازاریابی، مشتری باقی می ماند که انتخاب می کند مشتریان جدیدی را جذب کند.